Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi

Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
 
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları
Kategori : Dünya Tarihi

Amerika Bağımsızlık Savaşı ve ABD'nin Kuruluşu (1787)

Amerika 1492'de Kristof Kolomb tarafından keşfedildikten sonra;
* İspanyollar Meksika ve Güney Amerika'ya, Portekizliler Brezilya'ya, Fransızlar Kanada'ya,
* İngilizler de bugünkü Birleşik Amerika'daki Atlas Okyanusu kıyılarına yerleştiler.
* İngilizler daha sonraki dönemlerde kıtanın iç kısımlarına doğru ilerleyerek yeni topraklar kazandılar ve
Kuzey Amerika Kıtası'nda 13 koloni oluşturdular. Bu kolonilere çoğunluğu İngiliz olmak üzere Avrupa'dan
getirdikleri göçmenleri yerleştirdiler ve kolonileri İngiltere'den atadıkları valiler aracılığı ile yönetmeye başladılar.

Amerika Bağımsızlık Savaşı'nın başlama nedenleri:
* Yedi Yıl Savaşları sırasında Kanada ve Florida'ya yerleşme vaadi ile İngiltere'ye para, malzeme ve insan
yardımı yapan kolonilerde birleşme duygusunun oluşması,
* Yedi Yıl Savaşları'nı kazandığı halde İngiltere'nin; Fransa'dan alınan Kanada'ya ve İspanya'dan alınan
Florida'ya kolonilerden göçü yasaklaması
* Yedi Yıl Savaşları'ndan galip çıkmasına rağmen kendi ekonomisi de oldukça sarsılan İngiltere'nin
kolonilere yeni gümrük ve damga vergileri koyması
* Kolonilerin, İngiltere Parlementosu'nda seçilmiş temsilcileri bulunmadığından, "halkın oluru alınmadan
vergi konamaz" ilkesinden hareketle buna karşı çıkmalan Bu gelişme karşısında İngiltere'nin pul ve damga
vergilerini kaldırması; ancak temel tüketim mallarına yeni vergiler koyması
* 1773'de Boston Limanı'na gelen çay yüklü bir İngiliz şilebindeki çayların koloni halkları tarafından denize
dökülmesi üzerine, İngilizlerin Boston Limanı'nı kuşatması sonucunda kolonilerin İngiltere'ye karşı isyan
başlatması.

Amerika Bağımsızlık Savaşının gelişimi ve sonuçları
* 1774'de koloni temsilcileri I. Filedelfiya Kongresi'ni toplayarak İngiliz Hükümeti'nden;
* Koloni meclislerinin onayı alınmadan vergi konulmamasını ve ticareti engelleyici yasaların kaldırılmasını istediler. Fakat İngiltere bu istekleri reddetti. Bu kongre aynı zamanda Amerikalı kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
* İstekleri reddedilen koloni temsilcileri 1776'da 2. Filedelfiya Kongresi'ni toplayarak savaşa karar verdiler.
* George Washington'u başkomutan seçtiler. Aynı zamanda bağımsızlık ilan eden koloni temsilcileri "Bağımsızlık ve İnsan Hakları Beyannamesi"ni de yayınladılar (04 Temmuz 1776).

Bağımsızlık ve İnsan Hakları Beyannamesi'ne göre:
İnsanların doğuştan devredilemez ve vazgeçilemez birtakım hakları vardır. 
* Yaşama Özgürlük
* Mutluluğu arama hakkı.
* Bu hakları, kuvvetini halktan alan ve halkın arzusuyla işbaşına gelen hükümetler korur.
* Hükümetler bu hakları çiğnediği takdirde, yerine yenisini koymak milletin hakkı ve ödevidir. Bu bildirideki düşünceler dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmiştir.

İnsan Hakları Bildirisi'nin kabul edilmesinden sonra koloniler ile İngiltere arasında savaşlar başladı. Amerikalılar 1777'de Saratoga'da İngilizleri yendiler. Bu gelişme üzerine Yedi Yıl Savaşları'nda İngilizlere yenilerek kolonilerini kaybeden Fransa, İspanya ve Hollanda'da İngiltere'ye karşı savaşa girdiler. 1781 'de Amerikalılar "York Town" savaşında bir İngiliz ordusunu teslim aldılar. İngiltere yenildi ve barış istedi. İngiltere, 1783'de imzalanan Versay Antlaşması ile kolonilerin bağımsızlığını tanıdı. Versay Antlaşması, Almanya'nın I. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Antlaşma ile aynı adı taşımaktadır. Koloniler bağımsızlıklarını kazandılar; fakat yeni rejimin ne olacağı tartışmaları yüzünden 1783 - 1787 tarihleri arasında koloniler birbirleriyle savaştılar. Savaşı, merkezi cumhuriyetçileri mağlup eden federalistler kazandı. 1787'de koloniler bir kez daha toplanarak; laik ve federal Cumhuriyet Anayasası'nı kabul ettiler (III. Fledelfiya Kongresi). Böylece George Washington başkanlığındaki ABD'nin kuruluşu sağlanmıştır. ABD 'deki bu gelişmeler, 1789 Fransız İhtilali'nin başlamasında da etkili olmuştur.
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları yazısı toplam 32619 defa okundu
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi
Amerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya TarihiAmerika Bağımsızlık Savaşı Sebep Sonuçları | Dünya Tarihi