Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi

Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
 
Rönesansın Nedenleri Sonuçları
Kategori : Dünya Tarihi

Rönesans hareketlerinin nedenleri:

* Ortaçağ'ın sonlarına doğru küıtür ve sanat alanında belirli bir birikimin oluşması,
* Kağıdın bollaşması ve matbaanın icadı ile fikir ve düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılması, okur-yazar oranının artması,
* Coğrafi keşiflerle zenginleşen halkın, ilme ve sanata yönelmesi,
* Mesen adı verilen sanata ilgi duyan, sanatkarları ve sanat eserlerini koruyan bir sınıfın doğması,
* Büyük sanatkarların yetişmesi,
* İlkçağ Hellen ve Roma dönemine ait birçok eserin incelenerek tekrar üniversitelerde okutulmaya başlanması,
* İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin yaptıkları çalışmalardır.
* Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Rönesans Hareketi ilk olarak edebiyatta hümanizma akımıyla ıtalya'da başlamıştır.
 
Rönesans'ın önce İtalya'da başlama nedenleri:
* İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı,
* Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya'da bir çok liman kentinin zenginleşmesi,
* Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması,
* İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur.
* Rönesans hareketleri önce İtalya'da başlamış, daha sonraki dönemde Fransa, Almanya, ingiltere, Hollanda ve ispanya'da görülmüştür.

Rönesans'ın İtalya'dan diğer ülkelere geçişini kolaylaştıran nedenler:
* İtalya'nın dini, eğitim, kültür ve ekonomik merkez olması
* İtalya veraset savaşları nedeniyle birçok kralın bu ülkeye gelmesi ve buradaki gelişmeleri kendi ülkelerinde uygulamak istemeleridir.

Rönesans'n sonuçları:
* Skolastik düşünce etkisini yitirerek yerini hümanizma ve pozitif bilimlere bıraktı.
* Bilim ve sanatta önemli gelişmeler başladı, ölümsüz eserler meydana getirildi.
* Düşünen, araştıran insan tipi ortaya çıktı. Bu da Reform hareketlerine zemin hazırladı.
* Toplumda, edebiyattan ve sanattan zevk alan ve bunlarla uğraşan sınıf (Mesenier) ile sanata ilgi duymasına rağmen sanatla uğraşamayan fakir sınıf belirgin olarak birbirinden ayrıldı.
* İhtiyarlamış Avrupa, Rönesans'ın makyajı ile güzelleşmiş ve daha cazip hale gelmiştir.
*Coğrafi keşifler sonunda oluşan sermaye birikimi, Rönesans sonunda bilim ve teknik gelişmelerle birleşip ileriki dönemde Sanayi İnkılabı'nın meydana gelmesinde temel etken olmuştur.
Rönesansın Nedenleri Sonuçları yazısı toplam 186968 defa okundu
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi
Rönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya TarihiRönesansın Nedenleri Sonuçları | Dünya Tarihi