Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi

Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
 
Reform Hareketi Sebepleri
Kategori : Dünya Tarihi

Reform

Reform: Islah etme, düzeltme demektir.

Reform'un sebepleri:
* Kağıdın bollaşması ve matbaanın kullanılmasıyla okur yazar oranının artması,
* İncil, Tevrat gibi kutsal kitapların Latinceden milli dillere çevrilmesi, çok sayıda basılması ve bunları okuyup anlayanların sayısının artması,
* Coğrafi keşifler ve Rönesans hareketleri sonucunda din adamlarına olan güvenin sarsılması
* Kilisenin afaroz, enterdi ve endülüjans uygulamalarının halktan tepki almaya başlaması,
* Din adamlarının ve Kilise'nin zenginliği karşısında köylülerin yoksulluk içerisinde bulunmasıdır.

Reform'un Yayılması
Reform Hareketleri Martin Luther önderliğinde Almanya'da başlamıştır. Bir Teoloji (ilahiyat) bilgini olan Martin Luther, İncil'de yazılanlarla kilise uygulamalarının aynı olmadığını görmüş ve bunu protesto etmek amacıyla 95 maddeden oluşan bir bildiri hazırlayarak Wittenberg Kilisesi'nin kapısına asmıştır (1517). Papa Luther'i afaroz etmiştir. Tutuklanması içinde Alman imparatoru Şarlken'den yardım istemiştir. Luther, Worms imparatorluk Meclisi'nde yargılanırken, Saksonya Elektörü tarafından kaçırılarak Wartburg Şatosu'nda korumaya alınmıştır. Martin Luther, burada kaldığı bir yıl içerisinde incil'i Latinceden Almancaya çevirmiştir. ıncil'in Almanca olarak basılıp çoğaıtılmasıyla Luther taraftarları çoğalmıştır. Protestanlar ile Katolik Kilise mensupları arasında savaşlar başladı. Protestan Alman Prensleri ile Katolik Alman imparatoru arasında 1555'de Ogsburg Antlaşması imzalandı. Böylece Protestanlık mezhebi tanınmış oldu. "Halk, bağlı olduğu prensin benimsediği mezhebe girmek zorunda bırakıldı."

Protestan adı, Papa ve Katolik Kilisesi'nin uygulamalarının protesto edilmesinden gelmektedir. Reform hareketleri, Fransa'da Kalven'in önderliğinde başlamıştır. Kalvenizm Fransa'da 1598'de Nant Fermanı ile serbest bırakılmıştır.

İngiltere'de Reform hareketleri, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak yönetimin önderliğinde başlamıştır. Kral VIII. Henri önderliğinde başlayan hareketler sonunda Anglikanizm mezhebi doğmuştur.  İskoçya'da da Reform hareketleri sonunda Kalvenizm mezhep olarak benimsenmiştir. Bu mezhep İskoçya'da Presbiteryen olarak tanınmıştır. Reform hareketleri zamanla diğer Avrupa ülkelerine  de yayıldı. İsveç, Norveç ve Danimarka da Protestanilığı kabul etmiştir.
Reform Hareketi Sebepleri yazısı toplam 20486 defa okundu
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi
Reform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya TarihiReform Hareketi Sebepleri | Dünya Tarihi