Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi

Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
 
Kavimler Göçü Sonuçları
Kategori : Dünya Tarihi

Kavimler Göçünün Sonuçları 

Çin baskısı ve kuraklık yüzünden göç ederek Doğu Avrupa'ya gelen Türkler; Romalıların barbar dedikleri kavimleri zorunlu olarak batıya doğru göç ettirdiler. Tarihte buna kavimler göçüdenir.

Kavimler göçünün  sonuçları:
*Avrupa büyük bir kargaşa içinde kaldı.
*Roma Imparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere parçalandı.
Batı Roma 476'da, Doğu ise 1453'de yıkıldı.
Bu siyasi ayrılık, Hıristiyanlığı Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayırdı.
*Avrupa halklarının birbirleriyle kaynaşmasıyla bugünkü Avrupa ulusları oluşmaya başladı.
*Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
*İspanya Müslümanların eline geçti.
*Alman Krallığı ve Papaltk birleşerek, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu'nu kurdular.
*Derebeylik (Feodalite) düzeni kurulup yaygınlaştı.
NOT:
*Katolik mezhebinin merkezi Roma, dini lideri Vatianda'ki Papalık'tır.
*Katolik dünyasında Latin etkisi görülür. İncil, edebiyat ve bilim dili Latincedir.
*Ortodoks mezhebinin merkezi İstanbul, dini lideri Fener Patriği'dir.
*İbadet Grekçe yapılır ve daha özgür bir ortam vardır.
*Patrikhane, Papalık gibi siyasi otorite üzerine egemen olamamıştır.
*Hristiyanlık'ta ortaya çıkan diğer mezhepler Monoizm, Arianizm ve Nasturianizm'dir.
Kavimler Göçü Sonuçları yazısı toplam 80503 defa okundu
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi
Kavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya TarihiKavimler Göçü Sonuçları | Dünya Tarihi