Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı

Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
 
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci
Kategori : Türk Edebiyatı

MİLLİ EDEBİYATIN OLUŞUM SÜRECİ

1897'de Yunan Savaşı sırasında, Ben bir Türküm diye seslenen Mehmet Emin Yurdakul 1905'te Selanik'te Çocuk Bahçesi adlı dergide hece ölçüsüyle, milli duyguları dile getiren Türkçe şiirler yayımlamıştır. Mehmet Emin Yurdakul'un bu çıkışı, ancak Meşrutiyet döneminde bilinçli bir çizgiye oturtulabilmiş ve bir akım niteliği kazanmıştır.
imparatorluktaki milliyetçilik hareketleri, o sırada iktidarda bulunan ittihat ve Terakki Cemiyetince desteklendiği için kısa zamanda büyük gelişme göstermiştir. Milliyetçilik, özellikle Türkçülük hareketinin önderi durumunda olan Ziya Gökalp, yazılarıyla ve istanbul Üniversitesi'nde verdiği sosyoloji dersleriyle, hem milliyetçilik ilkelerinin aydınlarca benimsenmesinde hem de milli bir edebiyatın oluşmasında başlıca etken olmuştur.
1789 Fransız ihtilali'nin etkisiyle yayılan milliyetçilik duyguları Osmanlı imparatorluğu içinde de etkisini göstermiş; milliyet, kavmiyyet kavramlarına dayalı Türkçülük düşüncesi gelişmeye başlamıştır. Bu anlayış Türk edebiyat tarihinde Genç Kalemler ya da Yeni Lisan Hareketi adıyla anılan Milli Edebiyat akımını hazırlamış, konuşulan istanbul Türkçesinin kullanıldığı, milli kaynaklara yönelik yeni bir edebiyat anlayışının başlangıcı olmuştur.
Önce Balkan, ardından i. Dünya Savaşlarının yarattığı koşullar siyasal çözüm arayışlarıyla birleşerek edebiyatı da millileşmeye itmiştir.
Tanzimat dönemi sanatçılarının dilde sadeleşme çabaları ve yine o dönemde yapılan sözlük çalışmaları da Milli Edebiyat Akımını hazırlayan etmenler arasındadır.
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci yazısı toplam 20304 defa okundu
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı
Mili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk EdebiyatıMili Edebiyatın Oluşum Süreci | Türk Edebiyatı