Türkçülük | Türk Edebiyatı

Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk Edebiyatı Türkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk Edebiyatı Türkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı
 
Türkçülük
Kategori : Türk Edebiyatı

TÜRKÇÜLÜK

Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında Osmanlıcılık, islamcılık akımları karşısında Türklük duygusunu savunanlara Türkçü; onların ilkelerine dayanan akıma da Türkçülük denir. Türkçülük, Pantürkizm yani bütün Türklerin tek bayrak altında toplanması anlamında kullanılmıştır. Fransız devriminin yarattığı milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı imparatorluğundaki yabancı toplumları ayaklandırırken, Türk aydınlarını da etkilemiştir. Türkçülük akımı, özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük başarı göstermiştir. Vatanın elden gitme tehlikesi belirince herkeste büyük bir Türklük bilinci uyanmıştır.

Önce edebiyat ve fikir adamlarınca ortaya atılan, sonradan siyasi nitelik kazanan milliyetçilik akımı gelişme göstermiştir. Milliyetçilik hareketi, bu dönemde Türkçülük adı altında, dernek ve yayın organlarının (Türk Derneği, Türk Yurdu ve aynı adlarla çıkardıkları dergiler) kurulmasıyla siyasi yönden teşkilat kurmağa başlamıştır. Bütün bu toplumsal ve siyasalolaylar edebi hayatı da yakından etkilemiştir. XX. yüzyıl edebiyatımızı hemen bütünüyle etkileyen Türkçülük akımı, milli edebiyatımızın doğup gelişmesini sağlamıştır. Genç Kalemler, Yeni Mecmua, Türk Yurdu dergilerindeki yayınlarla Türkçülük akımı Türk dili ve edebiyatında geniş yankılar bırakmıştır.

Özetlemek gerekirse XiX. yüzyılın sonlarında, edebiyatımızı da etkileyen, daha doğrusu besleyen üç düşünce akımıyla karşılaşılmaktadır. Bu akımlar: Batıcılık, Türkçülük, islamcılık'tır. Genellersek Edebiyat-ı Cedideciler Batıcı, yerleşik değerleri savunanlar islamcı ve Osmanlıcı, Türk birliğini benimseyenler de Türkçüdür. Bu üç akım, Cumhuriyet'e dek Türk edebiyatındaki akımları belirlemiş, Cumhuriyet'ten sonra da siyasal kümelenmelere bağlı olarak etkinliğini sürdürmüştür.
Türkçülük yazısı toplam 17390 defa okundu
Türkçülük | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Türkçülük | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkçülük | Türk Edebiyatı
Türkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk EdebiyatıTürkçülük | Türk Edebiyatı