Islamcılık | Türk Edebiyatı

Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk Edebiyatı Islamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk Edebiyatı Islamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı
 
Islamcılık
Kategori : Türk Edebiyatı

İSLAMCILIK

İslam; Selam'dan gelmektedir. Allah'a teslimiyet, Hz. Muhammed'in ümmetinden olan kimse anlamında kullanılmaktadır. 1908'den sonra Müslüman toplumları birleştirmek ve kalkındırmak, Hıristiyan devletler karşısında bir denge unsuru durumuna getirmek amacını güden bir ideolojidir.
31 Mart olayından sonra Osmanlıcılık fikri eski etkisini kaybetmeye başlayınca ii. Abdülhamit, Alman Kayserinin islam birliği kurma düşüncesini benimsemiş ve Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir mitingle islam birliği kutlanmıştır.

Osmanlı imparatorluğunda Osmanlıcılıktan sonra en güçlü akım olan islamcılık ülküsünün, Osmanlı yönetiminde bulunan devlet yetkililerince ve bazı aydınlarca benimsemesinin asıl sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:
*Balkan Savaşları sırasında Balkan devletleri bağımsızlıklarını kazanmışlardı ve Osmanlı Batı'daki topraklarının büyük kısmını kaybetmişti. Bunun üzerine yönetimde bulunan II. Abdülhamit aynı toprak kaybına Asya'da da uğramamak için islam birliği fikrine sarılmak istedi.
* Güçsüz devletlere sömürgeci politikalar uygulayan; siyasal, ekonomik yönden güçlenmiş Hıristiyan alemine karşı, birleşmiş, kalkınmış bir islam birliği kurarak Hıristiyanlara karşı denge oluşturulmak istendi.

Devletin başında bulunan ittihat ve Terakki Partisi'nin bir aralık Ermenilerden başka müslüman Arnavut ve Arap kavimleri üzerine asker göndermek zorunda kalıŞı, i. Dünya Savaşı'nda Filistin ve Suriye cephelerinde Arapların, ingilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'ya karşı savaşması, devletin islam birliği siyasetinde de başarılı olamayacağını göstermiş; islamcılık, etkisini bütünüyle yitirmiştir.  Kısaca; Osmanlıcılık ve islamcılık hareketleri hakkında şunları söyleyebiliriz.  O dönemde yönetimde bulunanlar ve aydın kesimden insanlar imparatorluğun dağılmasını önlemek için bu ideolojileri benimsemiştir. Ama göz ardı ettikleri önemli bir nokta vardır, o da Fransız ihtilali sonrasında dünyaya Çığ gibi yayılan hürriyetçilik ve milliyetçilik fikirleridir. 
Sonuçta Ben Osmanlıyım veya Ben Müslümanım demek, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önleyememiştir.
Islamcılık yazısı toplam 10547 defa okundu
Islamcılık | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Islamcılık | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Islamcılık | Türk Edebiyatı
Islamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk EdebiyatıIslamcılık | Türk Edebiyatı