Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı

Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
 
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri
Kategori : Türk Edebiyatı

XX. YüZYIL BAŞLARINDA SİYASAL DURUM VE FİKİR HAREKETLERİ

On sekizinci yüzyılortalarından başlayarak Batı ülkelerinin üstünlüğü, her bakımdan yıkılmaya yüz tutmuş Osmanlı imparatorluğu üzerinde etkili olmaya başlamıştı. Osmanlı yöneticilerinin kimi düzeltme çabaları sonuç vermiyor ve kötü gidişe dur denemiyordu. On dokuzuncu yüzyılortalarında Tanzimat'la başlayan çağdaşlaşma ve yenilik arayışları, kimi aydın çevrelerin Batı'ya yönelmesini sağlamış; ancak gelenekçilerle yenilikçiler arasında çatışmaya varan bir ikiliğin de doğmasına neden olmuştu. 1876'da gerçekleşen I. Meşrutiyet, Osmanlı-Rus SavaŞı bahane edilerek kapatıldı. Böylece II. Abdülhamit'in otuz üç yıllık baskıcı yönetimi başladı ve imparatorluk yirminci yüzyıla bu yönetimle girdi.
II. Abdülhamit yönetimi sürerken bazı aydınlar, bu yönetime son vererek yeniden meşrutiyeti uygulamak ve imparatorluğun çıkarlarını gözeterek Batı'nın Şark Meselesi (Doğu Sorunu) adını verdiği duruma son vermek için 1889'da Selanik'te ittihat ve Terakki Cemiyetini kurdular. ittihat ve Terakkiciler, Rumelili subayların da desteğiyle 1908'de II. Meşrutiyetin ilan edilmesini sağladılar. Yıllardır sıkı bir yönetim altında bulunan aydınlar, sanatçılar, düşünürler ve basın çevreleri, büyük bir coşkuyla isteklerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Ancak yenilikçilerin bu çabaları gelenekçilerin tepkisine neden oldu ve 31 Mart Olayları (13 Nisan 1909) gerçekleşti. Bu olay, hürriyetlerin yeniden kısılması anlamına geliyordu.
Bu dönemde Trablusgarp Savaşı, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları, Arnavut ayaklanması gibi olaylar devleti ve toplumu her alanda yeni çıkmazlara itti. Bu çıkmazlar karşısında aydınlar 1923'e kadar olan sürede bazı çıkar yollar aradılar. Kimisi islamcılık, kimisi Osmanlıcılık, kimisi de Türkçülük - milliyetçilik fikrini ortaya attı.
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri yazısı toplam 5410 defa okundu
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı
Yirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk EdebiyatıYirminci Yüzyıl Başlarında Fikir Hareketleri | Türk Edebiyatı