Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
 
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Kategori : Türk Edebiyatı

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI (1923 -1940)

Cumhuriyet dönemi, millileşme akımının devamı olarak, hızlı bir gelişme göstermiştir. Dil devrimi Türkçeyi ve Türk Edebiyatını gerçek mecrasına sokmuş; milliyetçi, halkçı, devrimci, modern sanat ve edebiyat görüşleri benimsenmiştir. Cumhuriyet dönemi, sürüp gelen dil tartışmalarını bilimsel bir sonuca bağlamış, Türk edebiyatı, Batı taklitçiliğinden kurtulmuş, yeni bir atılımla kendi kişiliğini bulmuştur. Halk ve aydın arasındaki uçurum kapatılmaya çaıışıımıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Beş Hececiler, en parlak dönemlerini yaşamıştır. Yine bu yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle edebiyatta genelolarak Anadolu'ya bir yöneliş gözlenir. Cumhuriyet'in kuruluşuyla 1940 (ikinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki Milli Edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla yerli ve halka doğru bir anlayışla yapıt vermişlerdir. Kimileri de Batı'nın, özellikle Fransız edebiyatının etkisinde kendi yolunda yürümüştür. Yine bu dönemde 1928'de ortaya çıkan Yedi Meşaleciler, Beş Hececileri gerçeklere dayanmayan memleket edebiyatı anlayışına sahip olmakla suçlamışlardır. Amaçlarını canlı, samimi ve gerçekçi olmak şeklinde açıklamışlardır. Yedi Meşaleciler adını almalarının nedeni ise Yedi Meşale adlı derginin etrafında toplanmış olmaları ve bu adla ortak bir yapıt yayınlamalarıdır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni dünya görüşleri, sanat anlayışımızda köklü değişiklikler yapar. Hikaye, roman ve tiyatro eserlerinde yurt ve köy sorunlarına yönelim başlar. 1940 yılında Orhan Veli Kanık, Melik Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, Garip adlı bir şiir kitabı yayınlayarak yeni bir hareketi başlatırlar. Buna Birinci Yeni adı verilmiştir.
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı yazısı toplam 5848 defa okundu
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk EdebiyatıCumhuriyet Dönemi Edebiyatı | Türk Edebiyatı