Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi

Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
 
Ingilterede Demokrasi Hareketleri
Kategori : Dünya Tarihi

Magna Carta (Büyük Şart) (1215)
İngiltere'de Demokrasi Hareketleri


*İngiltere'de, 1215'te halk ile Kral Yurtsuz Jan arasında yapılan sözleşmedir.
*Kralla halk arasında, karşılıklı hakları saptadığı için "anayasa" niteliğindedir.
*Avrupa tarihinde ilk kez bir kralın yetkileri sınırlandırılmışdır.

Sözleşmeye göre;
*Uyruğun oluru alınmadan vergi toplanmayacaktır.
*Özgür insanlar haksız yere tutuklanmayacak, işkence ve angarya kalkacaktır.
*Yargılanmadan sürgün ve hapis cezası verilmeyecektir.
*Magna Carta, Avrupa'da ilk demokrasi ve anayasacılık hareketidir. Bu açıdan Osmanlı tarihindeki *Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet hareketleriyle ortak nitelikler taşırsa da Osmanlı tarihindeki bu gelişmeler halkın isteği ile oluşmamış, devlet iradesinin halka tanıdlğı haklar olarak ortaya çıkmıştır.
*Zorla gerçekleşmesi açısından Sened-i İttifak'a benzerse de Osmanlı'da görülen bu sened yalnızca ayanlara haklar tanımış olup demokratikleşme hareketi değildir.
*Bu hareketlerin tümündeki ortak özellik, hükümdar haklarının sınırlandırılmasıdır.
*1258 Oxford Fermanı, demokratik gelişmeleri hızlandırdı. 1295'te Parlamentoya burjuvalar ve yoksul şövalyeler de girmeye hak kazanmışlardır.
NOT:
(Lordlar Kamarası, soylular ve din adamlarından oluşurken; Avam Kamarası, burjuvalar ve şövalyelerden oluşurdu) İngiliz Parlamentosu zaman zaman krallarca kapatılmışsa da 1688 Burjuva Devrimi ile meşruti düzen garantiye alınmıştır. Tarihte ilk kez bu hareket sırasında ulusal nitelikli olarak, İngiliz Yurttaş Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır (1688).
Ingilterede Demokrasi Hareketleri yazısı toplam 13522 defa okundu
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi
Ingilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya TarihiIngilterede Demokrasi Hareketleri | Dünya Tarihi