Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi

Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
 
Feodalitenin Genel özellikleri
Kategori : Dünya Tarihi

Ortaçağ Avrupası ve Feodalitenin Genel Özellikleri

* Ticaret hayatı iyice sönükleşmiş, ekonominin temeli tarıma dayanmıştır.
* Zenginlik ve soyluluğun göstergesi topraktır. Üretimi gerçekleştiren kulların hiçbir hakkı yoktur. 
* Kralların veya imparatorların yetkileri derebeylere geçmiş olup; kilise-soylu güç egemenliği görülür.
* Senyörler (feodal beyler) ile ruhbanlar, (din adamları) yeryüzünde Tanrı gücünün temsilcileri olarak halk üzerinde yoğun bir baskı oluşturmuşlardır.
* İlahi yasalar soylular ve ruhbanlardan yana olup; halk bunların kulları durumundadır. 
* Hümanizma, Rönesans ve Reform hareketleri ile Aydınlanma Çağı düşünceleri sonucu etkisini yitirmiştir.
Avrupa'da Katolik dünyası bu karanlık devirleri yaşarken; İslam uygarlığı İlkçağ uygarlıklarından da yararlanarak (Yunan-Hellen-Roma) kültür ve bilimde büyük bir gelişme göstermiştir. (İslam'da Rönesans). Ortodoks dünyası da, Katolik dünyasının yaşadığı karanlık devri yaşamamıştır.
* Esnaf ve zanaatkarlar örgütlenerek lonca sistemini kurmuşlardır.
NOT:Özgür düşünce yasak olup din ve skolastik düşünce egemenliği bilimsel çalışmaları engellemiştir.
Skolastik düşünce; bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, her şeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen, Ortaçağ Avrupası'nın karakteristik dogmatik düşünce yapısıdır.
*Ortaçağda İslam uygarlığında, herkesin sınırlı da olsa mülkiyet hakkı olduğu gibi, ürün üreticinin malı olup, vergisini ödemekle yükümlüdür.
*Mülkiyetin büyük bir bölümü soyluların değil devletindir.
*Din kurumları da giderlerini vakıf sistemiyle karşılamıştır.

Toplum, eşitsizlik üzerine temellendirilmiş ve şu sosyal sınıflara ayrılmıştır:
1) Soylular (Egemen yönetici sınıftır. Vergi vermezler, askerlik ve yöneticilik yaparlar.)
2) Ruhbanlar (Din adamlardır, vergi ödemez, askerlik yapmazlardı)
3) Burjuvalar (Zanaat ve ticaretle uğraşan, vergi ödeyen şehirli sınıftır)
4) Köylüler ikiye ayrılır:
a)Serbest köylü (vergi öder, angarya işler yapar)
b)Köle köylü (Serfler, hiçbir hakları yoktur)

NOT:Ortaçağda islam uygarlığında köylü ürettiğinin sahibi olup, özgür durumdaydı.
Aforoz: Dinden atma
Enterdi: Bir bölgeyi yönetici ve halkıyla birlikte, bir süre için dini etkinliklerden men etme
Endülüjans: Günahları af belgesi düzenleyip satmak gibi yetkiler, din adamları sınıfının ve Kilise'nin siyasi ve ekonomik açıdan iyice güçlenmesini sağlamıştır.
Feodalitenin Genel özellikleri yazısı toplam 20666 defa okundu
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi
Feodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya TarihiFeodalitenin Genel özellikleri | Dünya Tarihi