Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı

Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
 
Servet I Fünun Edebiyatı
Kategori : Türk Edebiyatı

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (1 896-1901)

Serveti Fünun, Recaizâde Mahmud Ekrem'in öğrencisi Ahmed İhsan Bey'in 1891'de çıkardığı bir derginin adıdır. Bu dergi 1895 yılına kadar daha çok Batı dergilerinden ve gazetelerinden aktarılan yazılarla çıkıyordu. 1895 sonlarında Muallim Naci'yi takip eden eski edebiyat taraftarları ile Recaizâde Mahmud Ekrem arasında "Kafiyenin göz için mi, kulak için mi?" olduğu konusunda bir tartışma çıktı. "Kafiye kulak içindir" görüşünü savunan Mahmud Ekrem'in, 'Malûmat' gazetesinde toplanan muarızlarına verdiği cevabı Serveti Fünun dergisinde yayınlandı. Bundan sonra Mahmud Ekrem'in hayranları ve öğrencileri bu dergide toplandılar. Derginin edebî kısım başyazarlığına Tevfik Fikret getirildi ve böylece yenilik taraftarları sağlam bir cephe oluşturdular. Bunlar. "Serveti Fünun Edebiyatı" denilen veni bir akım, yeni bir hamle meydana getirdiler.

Serveti Fünun'da toplanan şair ve yazarların başlıcalan Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin, Hüseyin Siret, Hüseyin Suat, Ali Ekrem, Ahmed Şuayb, Faik Ali, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahid, Mehmed Rauf, Süleyman Nesib, Halit Ziya Uşaklıgil, İsmail Safa ve başkalarıdır.

Serveti Fünuncular "Sanat için sanat" anlayışına bağlı idiler. Daha çok Fransız şair ve yazarlarının etkisinde kalmış ve Avrupa? eserler vermişlerdir. Bu yüzden geniş halk kitlesine pek hitap edememişlerdir. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi gibi halka halk diliylehitap edemedikleri için de bir "salon edebiyatı9' meydana getirmişlerdir. Yine de bu akım edebî türlere zenginlik ve yenilik kazandtfhniştır. Aruzu bir "Türk Aruzu" haline getirmiş, serbest nazım yolunu da açmışlar, fakat sadeleşmeyi geciktirmişlerdir. Serveti Fünun dergisi, Hüseyin Cahit (Yalçın)'ih "Edebiyat ve Hukuk" adlı bir makalesinde 1789 Fransız ihtilâlini anması yüzünden 1901de kapatılmış ve Serveti Fünuncular dağılmışlar, fakat kendi başlarına eser vermeye devam etmişlerdir.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATININ DİL ANLAYIŞI 
*Servet-i Fünuncular son derece ağır ve süslü bir dil kullanmışlardır.
*Yazılarında süslü cümleler kullanarak, zarif, ahenkli, fakat işitilmemiş kelimeler kullanmayı amaçlamışlardır. 
*O güne dek duyulmayan Arapça ve Farsça terkiplere (tamlamalar) sıkça yer vermişlerdir. Bu terkipleri
Fransızca söyleyişleri andırdığı ve herkesçe bilinmeyen sözler olduğu için, zevk kullanmışlardır.
Servet I Fünun Edebiyatı yazısı toplam 7655 defa okundu
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı
Servet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk EdebiyatıServet I Fünun Edebiyatı | Türk Edebiyatı