Romantizm | Edebiyat Akımları

Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat Akımları Romantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat Akımları Romantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları
 
Romantizm
Kategori : Edebiyat Akımları

18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan 19. yüzyılda etkisini gösteren bir edebiyat akımıdır. Klasisizme tepki olarak doğan Romantizm, duygu ve hayali ön plana çıkarmıştır.
Klasisizm akımının ortaya koyduğu sağduyu ve akıı ilkesi bilimsel ve sanatsal gelişmeyi hızlandırmıştır. J. J. Rousseau, Montesquieu gibi felsefeciler, katı kurallara bağlı sistemle düşünce yönünden çatışma içine girmiştir. Bu felsefeciler, insan hakları, özgürlük, adalet gibi konuları halkın gündemine sokmayı başarmıştır. Sonunda bu düşünceler meyvesini vermiş ve 1789'da Fransız ihtilali olmuştur. ihtilalden sonra derebeylik ve aristokrasi çökmüş; soyluiara karşı yeni bir yapılanma (burjuva) oluşmuştur. Bu gelişmelerden sonra da yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlayan, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunan Romantizm akımı doğmuştur.
Romantizmin en önemli özelliği Klasizme tepki olarak doğuşudur. Klasik öğretinin bütün kurallarıRomantizmle birlikte yıkılmış, Latin ve Yunan edebiyatlarının etkisi iyice zayıflamıştır. Bu akım, Victor Hugo'nun "Hernani" adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır.

* Romantizmin İlkeleri
- Duygu ve coşku önem kazanır.
- Birey, öznellik, akıı dışıiık, düş gücü, kişisellik ön plana alınmıştır.
- Romantik sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlemezler, olaylarla ilgili görüşlerini açıkça ortaya koyarlar.
- Seçilen kahramanlar ya çok iyi ya da çok kötüdür ve romanlarda iyi-kötü çatışması vardır. Ayrıca
romantizmde her sınıftan insan eserlerde kendine yer bulur.
- Aşk, ölüm, tabiat, belli başlı konular olarak dikkat çeker.
- Romantikler, edebiyat dilindeki kalıplaşmış kelimeler yerine, günlük konuşma dilini kullanmayı benimserler.
- Bu yüzden Romantizmde Klasisizme göre daha sade bir dil göze çarpar .
- Romantiklar, her sınıftan insanı da eserlerine konu olarak almışlardır.
- Klasiklerin önemsemediği din duygusuna geniş yer veren romantiklerin kahramanlarının çoğu dindardır.
- Romantizmde ilk eserler tiyatro alanında verilir, ancak daha sonra roman ön plana çıkar.
- Romantik tiyatroda, klasik tiyatroda bulunan zaman ve yer birliği kaldırılmıştır.

* Romantizmin Temsilcileri
- Victor Hugo
- J.J. Rousseau Goethe
- Schiller
- Lamartine
- Aleksandre Dumas
- Alfrede de Musset
- Voltaire
- Lord Byron Chateaubriand Puşkin

* Türk Edebiyatında Romantizmin Temsilcileri:
Tanzimat edebiyatı dönemindeki ürünlerin çoğunluğu Romantizmin etkisiyle yazılmıştır.
- Namık Kemal (Roman ve tiyatro)
- Ahmet Mithat (ilk romanları)
- Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir)
- Abdülhak Hamit (Tiyatro)
Romantizm yazısı toplam 28001 defa okundu
Romantizm | Edebiyat Akımları Sayfayı Yazdır    Romantizm | Edebiyat Akımları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Romantizm | Edebiyat Akımları
Romantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat AkımlarıRomantizm | Edebiyat Akımları