Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
 
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri
Kategori : Türk Edebiyatı

AŞIK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ 

1- GÜZELLEME 
İnsan, tabiat, aşk, sevgilinin güzelliklerinden bahseden şiirlerdir. Koşma nazım şekliyle yazılır. Lirik şiirlerdir.

ÖNEMLİ ŞAİRLERİ 
- Dadaloğlu
- Karacaoğlan

Örn:
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kır atı bir de güzeli
Değip on beşine kendim bileli
Severim kır atı bir de güzeli
                    Dadaloğlu 

2- KOÇAKLAMA 
Coşkun ve yiğitçe bir üslupla yiğitIik, kahramanlık ve savaş konularını işler.
Epik şiirlerdir. Koşma şeklinde söylenir.

ÖNEMLİ ŞAİRLERİ
- Köroğlu
- Dadaloğlu

Örn:
Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
ağlar gümbürgümbür seslenmelidir.
                        Köroğlu 

3- TAŞLAMA 
Bir kimseyi veya toplumun bozuk yönlerini eleştirrnek için yazılan şiirlerdir. Koşma nazım şekliyle yazılır.  Divan edebiyatındaki adı hicviye'dir.

ÖNEMLİ ŞAİRLERİ
- Aşık Dertli
- Kazak Abdal
- Bayburtlu Zihni
- Ruhsati
- Develili Seyrani

Örn:
Elin kapısında karavaş olan
Burnu sümüklü gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir traş olan
Berbere gelir de dükkan beğenmez.
                     Kazak Abdal

4- AĞIT
Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek amacıyla ve koşma nazım şekliyle yazılan şiirlerdir. İslamiyet öncesindeki adı sagu, Divan edebiyatındaki adı mersiyedir. Anonim halk edebiyatında da ağıtlar olmakla birlikte ağıtlar Aşık Tarzı Türk edebiyatına aittir. Doğal afetler, ölüm, hastalık vb. çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünlerdir. Ağıt söyleme işine ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir. Koşma nazım şekliyle söylendiğine göre dörtlüklerden oluşur. Kafiye şeması koşmadaki gibidir.

ÖNEMLİ ŞAİRLERİ
- Hıfzı

Örn:
Ecel tuzağını açamaz mısın?
Açıp da içinden kaçamaz mısın?
Azad eyleseler uçamaz mısın?
Kırık mı kanadın kolların hani?
                        Hıfzı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri yazısı toplam 37205 defa okundu
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı Sayfayı Yazdır    Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk EdebiyatıAşık Edebiyatı Nazım Türleri | Türk Edebiyatı