Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak

Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
 
Dinde Aşırılık
Kategori : Din Ve Ahlak

dinde aşırılık

Kur'an, din bahsinde bir tehlikeye dikkat çekmektedir: Bu, dinde gulüvdür-aşırılıktır.
Dinde gulüv: Azgınlık, doymazlık, haddi aşmak, dine ilâvelerde bulunmak demektir.
Hz. Peygamber'in gulüv konusundaki beyanları bize gösteriyor ki, dinde gulüvün temelinde, birtakım insanların dinde olmayan bazı şeyleri Allah'a yaranmak adı altında dine yamatmaları ve esası kolaylık olan hak dini çekilmez hale getirmeleri vardır. Dinde aşırılık, âyetler çerçevesinde, öncelikle yanlış bir Allah inancında belirir. Daha sonra ise başkaldırma, aşırı gitme ve yapılan kötülükleri önleme çabasından yoksunluk olarak kendini gösterir.
Ehl-i kitapla ilgili bu aşırılık ve taşkınlığın yasaklanışı, dinlerin en ortayolcusu-dengeli olanı Hz. Muhammed'in dinine uymaya teşvik amacı taşır. Kur'an, hıristiyanlığın dinde gulüv yüzünden Hakk'a yüz çevirip hak dini dejenere ettiğini söylemektedir

De ki: Ey kitap ehli, haksız-yanlış yere dininizde taşkınlık etmeyin, dininiz konusunda aşırı gitmeyin. Daha önce sapıtan, pek çok kişiyi saptıran ve doğru yoldan ayrılan bir kavmin hevâsına-keyiflerine uymayın. İsrâil oğullarından inkâr edenler, Dâvud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lânetlenmişlerdi. Bu, başkaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi. Birbirlerinin yaptıkları kötülükleri önlemezlerdi. Yaptıkları ne kötüydü!
(5/Mâide, 77; ayrıca bkz. 4/Nisâ, 171) 

Kur'an, dinde aşırılıktan şiddetle kaçındırmaktadır. "Kalbini Bizi zikirden-anmaktan alıkoyduğumuz, keyfine uyan ve işi hep aşırılık olan kişiye itaat etme!" (18/Kehf, 28). Bu âyet de, aşırılıktan kaçınmayı, aşırılara uymamayı emretmektedir. Çünkü dinde aşırılık, dini amacından saptırır. Allah'ın koymadığı hükümlerin konmasına, yasaklamadığı şeylerin yasaklanmasına yol açar. Bu da insanların hareket alanlarını daraltır. Dinin amacı, insanın elini kolunu bağlayıp onu vehimlerin tutsağı yapmak değil; hurâfelerden kurtarıp özgür, sadece Allah'a tertemiz kul yapmaktır. Din, ruhu bezeme yöntemidir. Allah'ın Rasûlü (s.a.s.) şöyle buyurur: "Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler, dinde aşırı gittiklerinden ötürü helâk oldular."
(Dârimî, Siyer 45; Ahmed bin Hanbel, 4/127, 5/318, 330)   

Karşı Din; 
Allah'a Din Öğretmeye Kalkmak:
Din konusunda bir diğer tehlike de; insanoğlu, dinin sahibi ve koyucusu olan Allah'a bile din öğretme küstahlığına yeltenebilmesidir. Kur'an bu noktada şu ibret ve ürperti dolu ifadeyi kullanmaktadır: "Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Allah her şeyi en iyi bilendir." (49/Hucurât, 16)
Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi meşrû kılmak, O'na karşı din üretmek anlamına gelir:
"Yoksa, Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşrû kılacak ortakları mı var? (Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var?) Eğer (azâbı erteleme sözü) kesin hüküm bulunmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zâlimlere can yakıcı bir azap vardır." (42/Şûrâ, 21)
Dinde Aşırılık yazısı toplam 3508 defa okundu
Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak Sayfayı Yazdır    Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Dinde Aşırılık | Din Ve Ahlak
Dinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve AhlakDinde Aşırılık | Din Ve Ahlak