çocuklarda çekingenlik | Eğitim

çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitim çocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitim çocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim
 
çocuklarda çekingenlik
Kategori : Eğitim

Ana-baba ve öğretmene özel. Ana-baba model olamıyor, çevre ve medya felaket tellalıysa ...

ÇOCUKTA ÇEKiNGENliK
Belirtileri nelerdir?
* Yaşıtlarıyla ilişki kurmada zorlanırlar.
* Arkadaşlarıyla birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederler.
* Yaşıtlarından çekinirler, bazı hallerde kendilerinden küçüklerle biraraya gelirler.
* Birisi onlara çok yaklaşırsa ondan uzaklaşmak suretiyle tepkide bulunurlar.
* Annelerinin yanından ayrılmazlar, hatta babalarıyla ya da büyükanneleriyle de yalnız kalmaktan kaçınırlar. Annelerinden aynIdıklarında ilk tepkileri ağlama olur.
* Kendilerini sözlü ifade etmekten çekinirler; soru sorulduğunda bazen cevaplandırmaktan kaçınırlar, başlarıru öne eğerler, nadir hallerde de göz veya baş hareketiyle cevaplandırınakla yetinirler.
* Çoğunlukla özgüvensiz ve huzursuzdurlar.
* Bazılarında saldırganlık görülebilir.
* Okulortamı veya arkadaş grubu içinde olduklarında oyuna katılmak isteseler de kendilerinde bu cesareti bulamazlar. Mutlaka birisi onları elinden tutup oyuna sokmalıdır, oyuna girdikten sonra da mutlu oldukları dikkati çeker.
* Onlardan ne beklendiğini veya yeni bir durumu nasıl ele alacaklarıru bilmediklerinde, özellikle yeni bir iş karşısında kaldıklarında normalin üstünde huzursuzluk gösterirler. Mesela doktorların çocukları muayeneye geleceği söylendiğinde çekingen çocuklar ağlamaya başlarıar, okuldan kaçmaya çalışırlar.
* Çekingen çocukların çoğunun sınıf ta sevdikleri bir yer vardır. Bu yer genellikle faaliyetlerden, kalabalıktan uzak ve rahatça oturabilecekleri bir minder üstü veya düz bir yerdir. Burada olup biten şeylerin çoğuna ilgisiz ve çoğundan habersizdirIer.
* Çok az şeye ilgi gösterirler, kendilerini rahatlatmak için sık sık parmak emerler, ileri geri sallanırlar, kendi saçlarıru ve kulaklarıru çekerler.

Neler sebep olur?
* Aile baskısı.
* Ailenin çocuğu çok koruyucu olması.
* Çevrenin etkileri (Çocuğun kendisi birşeyler yapmak ister ve bunu başaramazsa ya da bir işe başlamadan önce başarısızlık korkusu hissederse çekingen olur).
* Çocukların söylediklerine aldınş edilmemesi, fıkirlerinin devamlı eleştirilmesi.
* Çocuktan yaşı ve kapasitesi dışında davranışlar beklemek.
* Çocuğun çabasına karşı tepkisiz kalmak, onu hiçbir şekilde yüreklendirmernek.

Çekingen çocuk nasıl sosyalleştirilebilir?
Sıralama şudur: öncelikle annelerinden kopmalarına yardım etmek, sonra bir arkadaş la birlikte olmalarına fırsat vermek, sonra da arkadaş grubu ya da faaliyet grubuna girmelerini sağlamak. Başarılı ve mutlu olacakları bir alanın keşfedilmesi şarttır.

Uyum problemi nasıl giderilir?
(Ana-baba ve öğretmene düşen görevler)
* Öğretmen çocuğun kabuğundan çıkmakta güçlük çekeceğini kabullenmeli ve sabırlı olmalı.
* Çocuğu ilk günden faaliyete katılmaması için zorlamamalı, hoşlandığı faaliyetleri bir süre karşıdan izlemesine izin vermeli.
* Zaman zaman bir köşede yalmz oynamasına izin verilmeli.
* Öncelikle öğretmenin kendisi çocukla diyolog kurmalı, sonra tek arkadaş la diyalog kurması sağlanmalı.
* Çocuğun çekingenliğinin sebebi araştırılınalı.
* Çekingenlikten kurtulabileceği su, kum, kil, çamur, boya gibi malzemeleri kullanmaya teşvik edilmeli.
* Buluşçu faaliyetlere yönlendirilıneli.
* Başarı ve deşarj alanları bulunmalı.
* Çocuk en ufak bir başarısında öğretmen tarafından yüreklendirilmeli.

Çareler nelerdir?
* Çekingenliğirı asıl sebebirıi bulmak, buna göre çocukla nasıl bir çalışma yapılacağını belirlemek.
* Onunla ufak ilgilenmenizle açılıp konuşmaya başlayabileceğirıi unutmamak, tebrik ve takdirde cömert olmak
(Not: Devamlı ilgi veya kontrol çocuğu daha çok çekingen yapabilir!).
* işinde bazı başarılar elde ettikten sonra onunla işbirliği yapmak.
* Ondan daha az iş istemek.
* İsteğine veya sorusuna hemen cevap ver ama onu susturacak şekilde değil!
* Grup çalışmasına yönlendirmek.
* Görevi bitmeden işirıe karışmamak.
* Onunla yavaş ve açık konuşmak.
* işbirliği içirı baskı yapmamak.
* Ona talimat vermek, düzenli konuşmalar yapmak. (Rolünü beğendirı mi, tekrar oynamak ister misin?)

Çekingen kişi kendini inkar eder.
Duygularına karşı dürüst değildir. İstediği amaçlara ulaşamaz. Başkalarının kendi adına seçim yapmasına izin verir. Öfke duyar, kaygılıdır, olumsuzdur. Saldırgan kişi başkalarını kırıp hiçe sayarak kendini geliştirmeye çalışır. Duygularını tanımaz. İstediği amaçlara başkalarını kırarak ulaşır. Başkaları adına seçim yapar. Kendini haklı ve üstün görür. Özgüvenli kişi duygularını tanır, dürüstçe ifade eder. İstediği amaca ulaşır. Kendi adına seçim yapar.

çocuğunuz aşırı çekingense ...
Türkiye'de 100 çocuktan 10'u aşırı çekingen.
Maalesef büyük suçlu aileler ... 3 sebep var: ,
1-Çocuğu beğenmemek.
2. Başkalarıyla kıyaslamak.
3. Küçümsemek.
Bu 3 tavır çocukların silik olmalarına zemin hazırlıyor.

Tek çare:
İLGİ
Aşın çekingenlik, utangaçlık, sıkılganlık psikolojik bozukluğun göstergesi. Genellikle yapı, aile ve çevreden kaynaklanıyor. Bu konuda ana-babanın rolü büyük. Silik ana-baba modeli, otoriter ebeveynler, aşın koruyucu, kollayıcı ya da hep eleştiren ana-babalar probleme zemin hazırlıyorlar. Ana-babanın ikisi veya biri aşırı evhamlı, titiz, koruyucu kolıayıoysa devamlı çocuğnu kollamaya, gözü önünden ayırmamaya çalışır. Çocuğn yaptlğI işleri beğenmeyen, küçümseyen, başkalarıyla kıyaslayan, döven ana-babalarsa çocuğn çekingenlik riskini artırıyor. Bu psikolojik problemin önüne geçilmesi, çocuğun kendine güvenli, girişimci olabilmesi için teşvik ve iltifat edilmesi şart Sırtını sıvazlayarak "Aferim" demek bile motivasyona tavan yaptiriyor. Çocuğun uygun tercihlerine saygı gösterilmesi, yeteneklerinin gelişmesi için özgür ve öz denetime dayalı disiplin anlayışı geliştirilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca çocuğa ana-babanın ilgi gösterip onunla birlikte oynamaları, yerine göre ciddi konuları da onlarla konuşmaları gerekiyor.
Çekingenlik sosyal beceri eksikliğidir. Davranış tedavisiyle düzeltilebilir.

Çekingenliği yenenlerden İLGİNÇ TAKTİKLER

*Oğlum Sinan 11 yaşına kadar aşırı çekingendi; bu yaz babasının yanında, imalathanede 3 ay çalıştı (Yani gidip geldi, ufak tefek işler yaptı, gidişatı gözlemledi). Babası ona normal eleman gibi maaş da verdi. Maşallah geçen yılın tam tersi, faal bir çocuk oldu.
Taktik:
Çocuğu faaliyet ortamına sokun, eve hapsetmeyin.

*Liseyi bitiren oğıum üniversiteye giremeyince depresyona girdi.  Aylarca onun psikolojisiyle uğraştlk. Yapı itibariyle çok çekingen biriydi. Eve gelen misafirin karşısına çıkmaya çekinir, zorlarsak bayılacak gibi olurdu. Babası ona evimizin karşısındaki 15 metrekarelik dükkônı fotokopi, bilgisayar çıktısı, kırtasiye vs. işleri yapması için kiraladı; Henüz bir yıl dolmadan 150 metrekarelik yere geçti, fırtına gibi esiyor. Şimdi alt katı da bünyesine katmak istiyor, fazla açıldı, biz onu dizginlemeye uğraşıyoruz.
Taktik:
Çocuğunuzun kendisine güvenmesi için önce ana-baba olarak siz ona güvenin ve sorumluluk verin.

*Çocuğumuz çok çekingendi, hatta öğretrneni "Bütün sınıfa harcayacağım enerjiyi tek başına kızınıza harcıyorumı" itirafında bulunmuştu. Her ayın sonunda okul için düzenlenen kermeste kızıma görev verdiler. Okulun bilgisayar sınıfına kavuşması için kızım bu defa evde ne varsa götürüp kermeste satmak istiyor. Öğrenciıer, veliıer, müşterilerle yürüttüğü alım satım faaliyeti onu aktif hale getirdi.
Not:Okul müdürü Ramazan Bey kızımın gayretini ve koşuşturmacasını görünce demiş ki: "Bu kızın kermeste satamayacağı ürün yoktur, taş bile verseniz en iyi şekilde pazarlar." Aslında bu kadarı fazla ama kızımız açısından iyi oldu.
Taktik:
Çocuğu severek yapacağı bir işle uğraştırıp üretkenliğe mecbur edin.

* Hüseyin 3. oğlumuz. Lise 1 'e gidiyor. Diğer kardeşlerinin tam zıddı bir yapıya sahipti. Hiç unutrnam: Bir akşam kapı çalındı. "Oğıum meşgulüm, sen baki" dedim. Bunu bazen bilerek yapıyordum, çünkü Hüseyin'in insan ilişkileri sıfırın altındaydı. Istemeye istemeye kapıyı aÇtı. Aşure Günü'ydü, elindeki aşureyle kapıya gelen üst komşumuz Melahat Abla'nın "Afıyet olsunı" diyerek verdiği aşure kabını heyecandan düşürmüş ve hemen olay mahalline çökerek başlamış hüngür hüngür ağlamaya ... Böyle biri olan Hüseyin babasının zoru ve plônlamasıyla bir akrabamızın bilişim fuarındaki standında sadece 7 gün çalıştı. Sonra verimliliğini gören patron onu Mecidiyeköy'deki satış yerinde işe aldı. 3-4 ay haftasonları ve boş vakitlerinde buraya gidip gelen Hüseyin çekingenlikten kurtulduğu gibi iki ağabeyini de geçti.
Taktik:
Aile büyükleri işi boşvermemeli, plôn ve ayarlama yapıp fırsatlar meydana getirerek çekingen çocuğun gelişimine özellikle eğilmeliler.

* Beyim emekli maaşına güvenen, tam memur zihniyetli, evden çıkmayan, sosyal hayattan tamamen kopuk, korkak ve cesaretsiz biriydi. Işadamı olan ağabeyim onu geçen yaz bazı Asya ülkelerini kapsayan 1.5 aylık yurtdışı seyahatine götürdü. Seyahetten dönen eşimi inanın tanıyamadım; sanki o pasif adam ölmüş, yerine bir yığın projesi olan işadamı gelmişti. Beyim 5 ay önce işini kurdu. Gerçi şimdi de eve uğrayamıyor ama çekingenliğinden eser kalmadı. Önemli değil! Ben böyle bir kocadan daha memnunum. Hiç değilse bir işi var, akşama kadar evde ölü gibi yığılıp kalmıyor.
Taktik:
"Seyahat ediniz, sıhhat bulasınız."
Araştırma: Handan KILıÇ
genç beyin- Kasım 2006
çocuklarda çekingenlik yazısı toplam 8742 defa okundu
çocuklarda çekingenlik | Eğitim Sayfayı Yazdır    çocuklarda çekingenlik | Eğitim Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
çocuklarda çekingenlik | Eğitim
çocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitimçocuklarda çekingenlik | Eğitim