Atatürk Diyor Ki | Atatürk

Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | Atatürk Atatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | Atatürk Atatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk
 
Atatürk Diyor Ki
Kategori : Atatürk

ATATÜRK DİYOR Kİ!

*Kendiniz için değil; bağlı olduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 

*Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

*Bir ulusun başarısı, mutlak bütün ulusal güçlerin bir yöne yöneltilmesiyle mümkündür.

*Büyük şeyleri, yalnız büyük uluslar yapar.

*Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir; düşmanın da olsa saygı göstermen gerekir.

*Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlerin şikarıdır. (avıdır)

*Ulus; dil, kültür ve ülkü birliği ile birdir.

*Bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyi! Bundan dolayı, ya İstiklal ya ölüm!

*Egemenli ulusundur.

*Fikirler zorla, top ve tüfekle yok edilemez.

*Egemenlik verilmez, alınır.

*Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdur.

*Devlet, düşünce ve vicdana saygı göstermekle yükümlüdür.

*Devlet idaresi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç aracı kalmaz.

*Toplumsal gelişmenin de, çürümenin de temelinde, yöneticilerin tavırları yatar.

*Tarih, söz götürmez bir biçimde kanıtlamıştır ki, büyük sorunlarda başarı için yetenek ve gücü sarsılmaz bir liderin varlığı şarttır.

*Korku üzerine egemenlik kurulamaz. Toplara dayanan egemenlik, sürekli olmaz.

*Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.

*Ezen ve ezilenler diye bir şey yoktur, fakat kendini ezdirme izni veren uluslar vardır.

*Kültür ve ekonomi, her türlü siyasete yön veren bağlardır.

*Adalet mülkün temelidir.

*Hak gücün üstündedir.

*Yurtta barış, dünyada barış.

*Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.

*Uygarlık demek bağışlama ve hoşgörü demektir.

*Büyük olaylar, düşüncelerde büyük devrimler yapar.

*Uygarlık öyle güçlü bir ateştir ki ona aldırmaz olanları yakar ve yok eder.

*Kan ile yapılan inkılaplar daha sağlam olur, kansız inkılaplar ebedileştirilemez.

*Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara karşı yenilmeye mahkumdurlar.

*Bağımsızlığın bütünlüğü, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.

*Ulusal ekonominin temeli tarımdır.

*Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

*Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir.

*Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır.

*Bilgi kuvvettir.

*Öğretmenden, eğitimciden yoksun ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır.

*Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.

*Bilim çeviri ile olmaz, inceleme ile olur.

*Akıl ve mantığın halletmeyeceği mesele yoktur.

*Muallimler! Yeni nesil; Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

*Zafer, zafer benimdir diyebilenin; muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanın ve muvaffak oldum diyebilenlerindir.

*Hayat mücadeleden ibarettir.

*Gelecek, çalışkan olanlarındır.

*Hiçbir ulus yoktur ki, ahlak temellerine dayanmadan yükselsin.

*Hakikati konuşmaktan korkmayınız.

*Saygısızlığın, tecavüzün küçüğü büyüğü olmaz.

*Basın, ulusun ortak sesidir.

*Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz ulusların sürekliliğine olanak yoktur.

*Kimsenin düşüncesine ve vicdanına egemen olunamaz.

*Din ve mezhep, hiçbir zaman siyasa aleti olarak kullanılamaz.

*Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanın emrine uymakta özgürdür.

*Ormansız vatan olmaz.

*Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüzlüğe itmiş demektir.

*Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

*Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

*Kadın, yaşı ne olursa olsun süslenmek ihtiyacındadır.

*Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanmak, düşünmek, zekayı eğitmektir.

*Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

*Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve gayretlerden sonra, alnında ilk ışığı hisseden insandır.

*Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür.

*Milletlerin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.

*Gözyaşları, güçsüzlük belirtisidir .
Atatürk Diyor Ki yazısı toplam 9201 defa okundu
Atatürk Diyor Ki | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürk Diyor Ki | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk Diyor Ki | Atatürk
Atatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | AtatürkAtatürk Diyor Ki | Atatürk