Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler

Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
 
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası
Kategori : Belirli Günler

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI (12-18 Aralık)
 
İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir. Tutumlu insan; parasını, malını, sağlığını ve zamanını boşuna harcamaz. Kendisine ve çevresine yararlı işlerle geçirir gününü. Böylece kötü alışkanlıklardan da kurtulur. Mutlu ve güvenli olur. Yalnızca kendimize ait olanı değil, elektriği, suyu, yiyecekleri, okulda kullanılan eşyaları, bize ait olmayan eşyaları kendimizinmiş gibi özenle korumalıyız. Topluma ve arkadaşlarımıza ait olan eşyalara zarar vermemeliyiz. Tutum ve yatırım, ülkeler için de önemli bir konudur. Çünkü devletler de gelirleriyle giderlerini dengelemek zorundadır. Bir devlet eğer gelir ve giderlerini iyi ayarlarsa, gelir kaynaklarını iyi yatırımlarda kullanırsa; kalkınır, zenginleşir ve hiçbir devlete bağımlı kalmaz. Yurdumuz cumhuriyet döneminde yeni savaştan çıkmış bir ülke idi.

Yurdumuzun her köşesi çok büyük zararlar görmüştü. Ellerinde bir şeyleri kalmayan halk yoksulluk içerisinde kıvranıyordu. Atatürk bu duruma çok üzülüyor ve bu durumdaki halka bir şeyler vermek istiyordu. Atatürk 1923 yılında İzmir İktisat Kongresini topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde T.B.M.M.'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 12 Aralık gününü içine alan hafta "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyet döneminde temelleri atılan kendi kendine yeter bir toplum olmadaki ilk adım bugün de devam etmektedir.

Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Küçükken boşa akan su musluğu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında zamanı iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan insan bu huyundan vazgeçmez. O nedenle çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeliyiz. Tasarruf yapmak, milli kaynakların işletilmesi, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.

Okullarımızda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk Malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır. Yerli mallarımız tanıtılmaya çalışılır. 

      &

GÜZEL SÖZLER: 
- Ak akçe kara gün içindir. 
- Damlaya damlaya göl, damlacıktan selolur. 
- Ayağını yorganına göre uzat. 
- Para da su gibidir. Tutmazsari akar gider. 
- Varsa paran pulun, cümle alem kulun; yoksa paran pulun, cümle alem zulüm. 

      &

YERLİ MALI VE TUTUM

Türkk malında kalite, birinci şart olmalı,
Dış satım arttırılıp, yurda döviz akmalı.
Üretmeli daha çok, taze sebze meyveler, 
Her pazarda göz alsın kaliteli Türk Malı.

İyi anla tutumu, o güzel bir beceri.
Zaman bile değerdir. Bu böyle bilinmeli.
Kumbarana at biraz, cebindeki harçlıktan,
Bir gün işe yarar, kurtarır borç almaktan.

Sanayide tarımda biz bize yetmeliyiz.
Daha çok çalışarak en başa geçmeliyiz.
Enerjiden, yakıttan çok tasarruf etmeli,
Tasarrufun önemi herkesçe bilinmeli.

Yurtta üretileni, kendin satın al kullan.
Kendi zenginliğinden başkası sana yalan.
Yeter ki biz milletçe tasarrufçu olalım,
Tutumlu nesillerle bolluklar yaratalım.  

      &

YERLi MALI

Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker.
Gelecek kaygı~ını
Akıllı olan çeker.
Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya.
Paranın bir kısmını
Atarım kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum.
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.

                    M. YILMAZKAYA

      &

YERLi MALI-VATAN MALI

Üstüm, başım, içim, dışım,
Ayakkabım yerli malı ...
Vatanını seven insan
Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur.
Canımızı yakar bir gün ...

Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yakar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı.
Başka türlü düşünenler.
Varlığından utanmalı ... 
            
                   Hakkı SUNAT

      &

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,
Koca göller dolup taşar.
Tutumsuzlar kalır yolda,
Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,
Kimseye el açmamalı.
Çalışmalı, kazanmalı,
Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.

               Hakkı SUNAT 

      &

YERLİ MALI HAFTASI'NDA

Yerli malı giyelim,
Yerli yemiş yiyelim,
Elma, armut, fındık, nar
Yurdumuzda bol bol var.

Mersin'in portakalı,
Ankara'nın ak balı
Bursa'nın kestanesi,
Ne hoş olur yemesi.

Türk şekeri, Türk bezi,
Besler, giydirir bizi,
Sevinelim çocuklar,
Çalışsın fabrikalar.

              Tarık ORHAN

      &

YERLİ MALI

Yerli yemiş yiyelim
Yerli kumaş giyelim.
Ülkemizin malları
Sağlam olur bilelim.

Başka ulustan alma
Sakın alıp kullanma.
Dışarıdan gelen mallar
Yararlı olur sanma.

Yabancının malını
Gitsin başkası alsın.
Şaşırma hiç yolunu
Paramız yurtta kalsın.

             İbrahim ŞİMŞEK 

      &

YURT ÜRÜNLERİ

Bu dünyanın meyvesini
Yesem amma yesem amma
Arasam bulsam hasını
Yesem amma yesem amma

Amasya'nın elmasını
Zile pekmez çalmasını
Sivas'ın da kıymasını
Yesem amma yesem amma

Gezsem Tokat'ın bağını
Emleğ'in taze yağını
Erzurum'un kaymağını
Yesem amma yesem amma

Konya'nın güzel buğdası
Sivas'ta Çorum'da hası
Ayıntab'ın çiğ köftesi
Yesem amma yesem amma

Güzel olur Türkmen kızı
Yanakları kıpkırmızı
Diyarbakır'ın karpuzu
Yesem amma yesem amma

Mersin Dörtyol portakalı
Maraş'tan da pirinç gelir
Malatya'da dut zerdali
Yesem amma yesem amma

Ah İzmir'in kuş üzümü
Pek severim boğazımı
Kazova'nın yaş üzümü
Yesem amma yesem amma

Kastamonu'nun kendiri
Bursa'nın ipek mendili
Edirne'nin boş pendiri
Yesem amma yesem amma

İstanbul Ankara ayar
Her ne dersen bunlarda var
Şarap pirzolayı sever
Yesem amma yesem amma

Samsun ve Bafra tütünü
Alsam Urfa'nın atını
Avlarda keklik etini
Yesem amma yesem amma

Adana'da biter pamuk
Geze geze hep usandık
Trabzon'da çoktur fındık
Yesem amma yesem amma

Uğradım Muş'a Van'a
Gümüş takım lüzum buna
Sade yağdan bir kaygana
Yesem amma yesem amma

Gahi uslu gahi deli
Çirkinleri neylemeli
Bulsam bir Gürcü güzeli
Sarsam amma sarsam amma

Veysel niden sözü savı
Yedin içten aldı tavı
Gönlünden hayal pilavı
Yedim amma yedim amma.

              Aşık Veysel SATIROĞLU
 
      &
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası yazısı toplam 17794 defa okundu
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli GünlerTutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası | Belirli Günler