Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler

Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
 
Bilim Ve Teknoloji Haftası
Kategori : Belirli Günler

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI (08-14 Mart)

Bilim, dış dünyaya, nesnel gerçekliğe ve bu gerçeklikte yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik; deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adıdır. İnsanoğlu, tarihin çok eski dönemlerinden beri doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan var oluşundan beri doğayla savaşmaktadır. Gök gürlemesi, şimşek çakması, ay ya da güneşin tutulması, hastalıklar, afetler, vb. doğa olayları insanın ilgisini çekmiş; kimi zaman da onu korkutmuştur. Öte yandan, yaşamını sürdürebilmek için korkusunu yenmeye çalışan insan, doğa olayını bilmek ve ona egemen olmak zorunda olduğunu kavramıştır.

Bilim, insanlık tarihi boyunca, kuruluşu, işlevleri ve içeriği yönünden birçok değişim geçirmiş, toplumdaki öteki kurumlarla olan ilişkisinde sayısız başkalaşımlar göstermiştir. Bu nedenle, bilimin ortaklık ve süreklilik gösteren ve bugünkü bilgi birikimini sağlayan niteliği daha çok doğa bilimlerinde kendini göstermiştir. Bunun dışında, insan davranışlarını topmsal ve kültürel anlamda inceleyen bilim dallarıysa toplum bilimleri olarak adlandırılır.  Bilimin konusu, insanla ve çevresiyle ilgili olan her tür olaydır. Kısaca: insanoğlu, bu olayları bilmek ve bunları kendi yararına yönlendirmek için varoluşundan beri bitmek tükenmek bilmeyen bir tutkuyla çalışmakdır. Teknoloji, herhangi bir endüstri dalıyla ilgili tasarım ve yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgiler bütünüdür. Teknoloji terimi Yunanca "sanat" ya da "beceri" anlamına gelen "tekhne" ve "çalışma alanı" anlamına gelen "logia" sözcüklerinden türemiştir.

Sözcüğün İngilizce'de ilk ortaya çıkışı 17. yüzyıla rastlar. İlk başlarda yalnızca sanatın uygulanması anlamında kullanılmıştır. Ancak sonradan anlamı değişmiş ve 20. yüzyılın başlarında kimi süreç ve düşüncelerin çeşitli araçlara ve makinelere dönüşmesini kapsayacak kadar genişlemiştir. Yirminci yüzyılın ortasına gelindiğinde, teknoloji artık insanın çevresini dönüştürmek için, araştırarak yaptığı etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaya başlamıştır. Ancak teknoloji tanımı sürekli olarak bilimle doğrudan ilişkilendirilmiştir. Günümüzde de yaygın olarak bilimsel bilginin yaşama geçirilme yöntemleri biçiminde kullanılmaktadır. Teknolojini yirminci yüzyılda gösterdiği baş döndürücü gelişme hızı, insanlık tarihi boyunca herhangi bir dönemde görülmemiştir. Teknolojik yenilikler ve gelişmeler toplumsal yaşamın birçok alanını etkiledi ve değiştirdi.

Teknolojinin değişime uğrattığı önemli alanlardan biri de kuşkusuz, toplumsal yapıdır. Teknoloji sayesinde insanların ömrü uzadı, daha sağlıklı ve yüksek bir yaşam standardına ulaşıldı. İnsanların çalışma saatleri azaldı ve bunun bir sonucu olarak boş vakitleri arttı ve hızlı nüfus artışına rağmen dünyanın kendi kendine yetmesi yolunda önemli adımlar atıldı. Pek çok doğal afete çözüm yolları bulundu. Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlar, herhangi bir başka yerdeki insanlarla kolay ve hızlı haberleşmeye ve herhangi bir yere hızla ulaşmaya başladılar. Kuşkusuz teknolojik gelişmenin bütün bu olumlu ve güzel yanlarının yanı sıra insanlığa ödettiği bir de bedeli vardı. Nükleer teknolojideki gelişmeler, nükleer silôhları beraberinde getirirken, pek çok endüstriyel atık ve ürün, karaların, denizlerin, sularını ve hatta atmosferin kirlenmesine yol açtı. Teknoloji, pek çok yeni iş alanı açmış olsa da, pek çok insanın hala işsiz olmasının önüne geçemedi.

Teknoloji hep yenilik ve yeni bir şeyler üretmeyle eş anlamlı olarak kullanıla gelmişti; ancak günümüzde insanlığın kendi yarattığı küresel uygarlık kavramını yine teknolojiyle yok edebileceği tartışılmaktadır.
Bilim ve teknolojinin insanlık için ne kadar önemli olduğunu duyurmak amacıyla 8 -14 Mart günleri Bilim ve Teknoloji Haftası olarak düzenlenmiştir. Okullarımızda ve basında hafta süresince düzenlenecek çeşitli programlarla yeni yetişen nesillerin bilim ve teknolojiye ilgi duymaları sağlanır. Düzenlenen etkinliklerde, geleceğin genç bilim adamları ilk bilimsel ve teknolojik araştırmalarını insanların beğenisine sunarlar. 

      &

ÖZLÜ SÖZLER

- Bilenle bilmeyen bir olmaz. 
- Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
- Ha okulsuz köy, ha susuz çeşme. 
- Kalem kılıçtan keskindir. 
- Dünya bir okuldur. Doğumdan ölüme durmadan öğrenelim. 

      &

EDiSON

Thomas Alva (1847 -1931)
Amerikalı mucit. Alman-ingiliz-Hollanda asıllı atalardan gelen Edison, orta alli bir ailenin oğluydu. Michian'da okula başladıktan 3 ay nra okula alışamadığı gerekçesiyle ayrıldı. Birçok konuları annesinden ve annesinin verdiği fizik kitabından öğrendi. On yaşlarındayken evinin bodrumunda ilk laboratuarını kurdu ve laboratuarı için gerekli araç ve gereçleri alabilmek için trenlerde gazete satıcılığına başladı. Boş vakitlerini Detroit'teki kitaplıkta okumakla geçiriyordu. 15 yaşında, kendi olanaklarıyla gazete çıkarmaya başladı. 16 ya da geçirdiği kızıl hastalığı, kulağında gittikçe artan bir sağırlık bıraktı. 863 yılında telgraf memuru olarak ABD'nin orta batı bölgesini gezdi. Edison ilk olarak 1868'de elektrikli bir kayıt makinesi icat etti, fakat bundan ticari bir kazanç sağlayamadı. Daha sonra iyi çalışma olanakları bulmak umuduyla New York'a gitti ve Low Gold indicator Company'de çalışırken önemli bir arızayı kısa sürede tamir ettiği için ücreti yükseltildi. 1870'te bu şirkete elektrikli kayıt makinesinin patentini satarak 40.000 dolar elde etti. Bu parayla New York'ta bir atölye açarak çeşitli tamirler ve yeni araçları geliştirme işiyle uğraştı.

1874'te aynı hat üzerinden dört telgraf çekebilecek bir telgraf makinesi icat etti. Daha iyi buluşlar yapabilmek amacıyla 1876'da New Jersey'de Orange'o yerleşti ve zamanın koşullarına göre oldukça iyi donatılmış bir laboratuar kurdu. Bu laboratuarda ilk olarak Bell'in telefon sistemini geliştirerek "kömür taneli" telefonu, 1877 yılında da Menlo Park'taki laboratuarında gramofonu buldu ve geliştirdi. Bu gramofon, iğne aracılığıyla seslerin, üzeri ince kolay yapraklar geçirilmiş parafin ve tebeşir tozundan yapılmış bir silindir üzerine kaydedilmesine bağlıydı. iğnenin açtığı yivler, bir okuyucu iğneyi aynı şekilde titreştirerek sesin duyulmasını sağlıyordu. Bu buluş büyük yankı uyandırdı ve sahibini üne kavuşturdu.

1868 yılında akkor telli, içi boşaltılmış elektrik ampullerine uygun bir elektrik gerilimi uygulayarak bunların yaygın biçimde kullanımını elverişli duruma getirdi. Ampulü iyice geliştirerek 1870'te 40 saat süreyle yanmasını sağladı. 1882'de elektrikle aydınlanma yolunda bir çağın başlangıcı olarak NewYork'ta ilk elektrik santralını kurdu.  Edison 1.000'den fazla buluşun patentini alarak dünyanın en verimli mucidi unvanını kazandı. Bulduğu ya da geliştirdiği araçlar içinde en tanınmışları batarya, elektrik motoru, mikrofon, dinamo, film çekme ve oynatma makinesidir. 
Bilim Ve Teknoloji Haftası yazısı toplam 69359 defa okundu
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler
Bilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli GünlerBilim Ve Teknoloji Haftası | Belirli Günler