Polis Günü | Belirli Günler

Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli Günler Polis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli Günler Polis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler
 
Polis Günü
Kategori : Belirli Günler

POLİS GÜNÜ  (10 Nisan)
 
Polis Teşkilatı, halkın güvenliğini ve toplum düzenini sağlamak ve korumakla görevli bir devlet örgütüdür. Polisler, yasaların ve tüzüklerin koyduğu kuralları uygulayarak uygun emirleri yerine getirirler. Polis, genellikle şehir ve kasabalarda görev yapar. Kırlık yerlerde ve köylerde ise güvenliği jandarma sağlar. Çok eski çağlardan beri bütün topluluklarda güvenliği korumak, kanunlara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla kolluk kuvveti kurulması zorunlu görülmüştür. Devletin başlıca görevlerinden birisi de budur.
Osmanlılarda ilk kolluk örgütü "Yeniçeri Ocağı" ile birlikte kuruldu (1362). Bu zamanda gece bekçilerine Ases denirdi. Yeniçeri ağasının bir görevi de başkentte güvenliğin ve düzenin sağlanması idi. EyaletIerde ise bu görev, tımarlı sipahilere verilmişti.

Yeniçeri ocağının 1826'da kaldırılmasının ardından yeni bir güvenlik teşkilatı kuruldu. 1845'te ayrıntılı bir tüzük hazırlanarak "Zaptiye Teşkilatı" oluşturuldu. Bir yıl sonra güvenlik işleri yeniden düzenlendi. Polis teşkilatı yeni kurulan zaptiye nezaretine bağlandı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara'da Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü'ne bağlı Vilayet Polis Müdürlükleri kuruldu. Yeni çıkarılan kanunla bu kurum geliştiriIdi ve 1937'de "Emniyet Genel Müdürlüğü" adıyla bugünkü şeklini aldı. Devlet ve millet olarak varlığımızın demokratik düzen içinde her türlü iç ve dış tehlikeden uzak tutulması, kanun egemenliğinin sağlanması ve korunması, yurt içinde güvenliğin temini, vatandaşların mal, can, namus güvenliklerinin sağlanması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi polisin temel görevlerindendir.

* Türk Polisine!
Dün sizin hal-i tavrınızda mertlik ve erkeklik, yürüyüşünüzde intizam ve ciddiyet size olan haklı itimadı kuvvetlendirdi ve herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki; polis ve jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden, Cumhuriyet kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır. Binaenaleyh, Cumhuriyet kanunlarına, memleketin huzur ve asayişine karşı gelebilecek ve vatandaşlann hürriyetine tecavüz edebilecek her şerrin kafası behemehal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır. Polis; bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı ve bir anne kadar şefkatlı olmalıdır.
                            M. Kemal ATATÜRK 

      &

* ÖZLÜ SÖZLER: 
- Polise saygı, devlete saygıdır. 
- Polis devlet gücünün temsilcisidir. 
- Polis ol, polisle ol, polislik olma. 
- Polis demokratik düzenin kararlı koruyucusudur. 
- Toplum güvenliğinin en temel öğesi polistir. 

      &
 
POLİS

Emniyetin temeli, devletin güvencesi,
Tehlikede duyulur polisin düdük sesi.

Demokratik sistemde sorumluluk ondadır,
Suçlunun karşısında, haklının yanındadır.

Toplum güvenliğinin temelinde polis var.
Trafikte düzeni yine polisler sağlar.

Gece gündüz demeden eder topluma hizmet,
Can güvenliklerimiz elbet ona emanet.

Kimisi resmi giyer, kimisi sivil gezer,
Sabıkası olanı uzaktan takip eder.

Polisten yoksun toplum güvensizdir, yalnızdır,
Siz olmadan yaşamak elbette imkansızdır.

Kara, hava, denizde, polis hep görevdedir.
Devlet sizle korunur ve yücelir,

Hep koruyun bizleri, devlet ciddiyetiyle,
Selamlarız sizleri, saygıyla ve sevgiyle.

      &

EMNiYET TEŞKiLATI

Geçmişi şanlı Türk toplumuyuz.
Geleceğimizden umutluyuz.
Yıl Bin sekiz Yüz Altmış Dokuz,
Kuruldu zabıta ordumuz.

Zabıta, zaptiye, kolluk'tu.
Şimdi Emniyet Teşkilatı oldu.
Bin Dokuz Yüz Sekiz Tanzimatında
İstanbul Polis Müdüriyeti oluşturuldu.

Şeref sende, namus sende, şan sende.
Alnın açık, vicdanın tam göğsünde.
Tolerans yok kanunsuzlara, ölsen de.
Övünürüz milletçe, senin adaletinle.

Güven duyar şehirlisi, kentlisi.
Saygı duyar, akıllısı delisi.
Sıkıntıya düşer, ezilirse birisi,
Koşar imdadına Türk Polisi. 

            Şaban Gürtuna 

      &
Polis Günü yazısı toplam 12666 defa okundu
Polis Günü | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Polis Günü | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Polis Günü | Belirli Günler
Polis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli GünlerPolis Günü | Belirli Günler