Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler

Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler
 
Kütüphaneler Haftası
Kategori : Belirli Günler

KÜTÜPHANELER HAFTASI VE DÜNYA KİTAP GÜNÜ (23 Nisan Gününü içine Alan Hafta)
 
Kitabın yararlarının anlaşılması ve sayılarının çoğalması sonucu kitaplıklar oluştu. Kitaplıkların gelişmesi ile kütüphaneler meydana geldi. Herkesin yararlanması okuması, başvurması için kurulan, içinde kitaplar bulunan binaya, kütüphane denir. Kütüphane, aslında toplumun bilgiye olan ihtiyacını karşılamaya yönelik, her türlü bilgi kaynağını bünyesinde toplayan, önceden belirlenmiş bir takım teknik ve yöntemlerle düzenlenen, onlardan yararlanılması için hizmet veren kültürel ve toplumsal bir kurumdur. Bu kurumu diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise, onun, bilgi kaynaklarını muhafaza etmesi, toplumu eğitmesi, araştırma yapmaya zemin hazırlaması ve serbest zamanları en iyi biçimde değerlendirmemize yardımcı olmasıdır. Kütüphaneler, eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur. Osmanlı imparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye önem verilirdi. O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler vardır.

Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır: istanbul'da Süleymaniye ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri. Ankara'da Milli Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleridir. Bunlardan Milli Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kuruldu. Açılış tarihinde, içinde iki kitap bulunan bu kütüphanemizde bugün yüz binlerce kitap vardır. Kütüphanelerde, kitapların korunması, kitapların sınıflandırılması ve okuyucuya kitap verilmesi için uzman memurlar bulunur. Bu memurlara, kütüphaneci denir. Kütüphanecilik özel bir eğitimi ve öğretimi gerektiren bir meslektir. Bu amaçla üniversitelerimizde kütüphanecilik bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerde öğrenimIerini tamamlayanlar kütüphanelerde görev yaparlar. Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir. Kitaplar, bilime giden yoldur. çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder. Kitaplar, sevgili dostlarımızdır. Kitaplıklar, kütüphaneler kitapların bir arada bulunduğu yerlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan gününü içine alan haftanın Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Hafta süresince kütüphanenin önemi anlatılır. Kütüphaneciliğin sorunları kamu oyuna duyurulur. Halk, kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirilir. Okullarımızda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar öğretilir. Bulunduğumuz yerdeki kütüphanelerden yararlanalım. Kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap armağan edelim. Kitapların korunduğu, yerleştirildiği kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutalım. Okuma salonlarında kimseyi rahatsız etmeyelim.
 
* KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
- Kütüphaneye ayakkabılar paspasasilinerek girilmelidir.
- Palto, pardösü, manto v. b. vestiyere bırakılmalıdır.
- Kimlik, ilgili memura istemeden teslim edilmelidir.
- Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır. Açıklamaları, dikkatle dinlemelidir .
- İstenen kitap için fış doldurulmalıdır.
- Yerimize oturup kitabın gelmesi beklenmelidir.
- Okuma salonunda kimse rahatsız edilmemelidir.
- Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir.
- Kütüphane salonunda sessiz yürünmelidir.
- Kitapların kapağı, sayfaları çizilmemeli, yırtılmamalıdır.
- Kütüphanenin okuma salonunda hiçbir şekilde sigara içilmemelidir, sakız çiğnenmemelidir. 

      &

* ÖZLÜ SÖZLER 
- Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. (ATATÜRK)
- Kitaplar zekanın çocuklarıdır. (J. SWIFl) 
- Kitaplar hiç solmayacak çiçeklerdir.  (HERRIK) 
- Okuma hevesini Hindistan'ın bütün hazinelerine değişmem. (GIBBON )
- Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. (SHAKESPEARE) 
- Kitap insanı, insan da kitabı öıümsüzleştirir.   (Y. ÇOlUKSOKEN )
- Kitaplar bilgi göğünün yıldızlarıdır. Onlar olmasaydı geleceğimiz daha da karanlık olurdu. 
- Bilgisizlik bir hastalıktır, ilacı da kitaptır. 
- Beğenilen tek hastalık vardır; okuma hastalığı. 
- Okumak yaşamaktır. 
- Bir insanın değeri, kitaplarına eşittir.

      &

KiTAP DiYOR Ki

Mini mini çocuklarım,
En değerli varlıklarım,
Sayfam dolu bilgilerle,
Sizi candan kucaklarım.

Çalışmaktan hiç yılmayın.
Derslerden geri kalmayın.
Tekrar tekrar okuyun da,
Çözümlerde yanılmayın.

Çok okuyan çok şey bilir.
Çalışkanlar hep sevilir.
Uzaydaki yıldızlara
Üstün teknikle gidilir.

Sen ki bir Türk çocuğusun,
Ulusumuzun umudusun.
Eğer çokça çalışırsan,
Ömür boyu mutlu olursun. 
 
             İbrahim ŞİMŞEK 

      &

GÜZEL KiTABIM

Sayfaların bir pınar,
Bilgi sunar, nur sunar.
Bütün içenler kanar.
Benim güzel kitabım.

Her sıkılan başvurur.
Gerçekler saklı durur.
Sende kaynar ışık ,nur.
Benim güzel kitabım.
 
Bilgi, görgü hep sende.
Medeniyet sayesinde,
işte yetiştim ben de.
Benim güzel kitabım. 

           İ. Hakkı TALAS 

      &

KÜTÜPHANE

Ben, nesilden nesile bilgi aktaran kurum,
Yazılı kaynaklarla yaşar, mutlu olurum.

Araştırma yaparak bir konu inceleyen,
Doğruca bana gelir, benim bilgiyi veren.

Kitaplar eskiyince onarılır, korunur,
Özenle açılarak dikkatlice okunur.

Boş zamanların değerlendirildiği yerim,
Okuyucum arttıkça coşarım, sevinirim.

Tertemiz raflarımda cilt cilt çeşitli eser,
Bilinçli görevliler okuyucu bekler.

isteyin kaynakları, oturup inceleyin,
Zamanınız yetmezse emanete isteyin.

Ruhlara besin verdim, insan beynine ışık,
Sanatla eleleyim, bilim ile bağdaşık.

Yararlanmak isteyen süreli yayınlardan,
Durmayın bana gelin, bıkmayın okumaktan.

Ben bilimin öz yurdu, bilginin kaynağıyım.
Çağlardır insanlığa kültür aktarmaktayım.

Bendeki kalabalık, insanlığın umudu,
Okuyan, inceleyen kalkındırır bu yurdu. 
 
                     B. HATOGLU

      &

KİTAP

Okumayı, yazmayı,
Gördüm, öğrendim senden,
Büyükleri saymayı,
Yine öğrendim senden.

Bende bilgi, görgü var,
Sende bütün gerçekler,
Sayfalarını açar,
Okurum birer birer.

Doğruluk ve güzellik
Senin yolun insana,
Bize sensin üstelik
Öğretmen, ana, baba.

Seni temiz tutarım,
Kirletmem hiçbir zaman,
Esirgerim, okşarım,
Usanmam okumaktan.
 
           İ.Hakkı TALAS

      &

KİTAP SEVGİSİ

Benim ufak bir odam var,
Dinleniyor orda başım.
İçindeki şu kitaplar,
En sevgili arkadaşım.

Beni, bana veren odur,
Gerçek yolum ondan başlar;
Bin bir çiçek veren odur,
Onunla dost, büyük başlar.

Kitap ruhun kaynağıdır,
Bu kaynaktan iç arkadaş;
Kitap ilmin uğrağıdır,
Ektiğini biç arkadaş.

Uzun sözün kısası bu,
Öğütlerim değil kuru,
Boş değirmen, kitapsız ev,
Kitabı sev, kitabı sev!...
 
          Rıfat Necdet EVRİMER 

      &
Kütüphaneler Haftası yazısı toplam 9692 defa okundu
Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kütüphaneler Haftası | Belirli Günler
Kütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli GünlerKütüphaneler Haftası | Belirli Günler