Bilişim Haftası | Belirli Günler

Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli Günler Bilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli Günler Bilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler
 
Bilişim Haftası
Kategori : Belirli Günler

Bilişim Haftası (Mayıs Ayının ilk Haftası)

İnsanlık tarihinde teknik ilerlemeler ihtiyaçlar ve taleplerle birlikte başlamış, bir teknik gelişme diğer bir teknik gelişmenin anahtarı olmuştur. Şüphesiz teknik ilerlemenin en önemli malzemesi insan ve bilgi birikimidir. çağı yakalamak, zamana önderlik etmek ise eğitimli insan ile mümkündür. Giderek artan bilgi birikimine ulaşmanın günümüzdeki en önemli araçlarından biri de bilgisayarlardır. Yeni bilgilerin üretilmesi kadar, mevcut bilgilerin tasnifi, analizi, geniş kitlelere ulaştırılması bilgisayarlarla son derece hızlı ve güvenilirdir. Bilişim, bilginin işlenmesine yönelik araçların ve yöntemlerin geliştirilmesine yönelik kütüphanecilik, dilbilim gibi çeşitli alanların kavram, yöntem ve teknolojilerini bir araya getirmeyi amaçlayan akademik ve meslekı alandır. Enformatik olarak da bilinir.

Bilginin işlenmesi bilginin saklanması, denetlenmesi, yeniden erişilmesi ve iletilmesi anlamına gelir. Bilginin saklanabilmesi, zqman içerisinde başkasına aktarılabilmesini sağlamak üzere belge hôline getirilmesiyle mümkündür. Belgeleme, yani dökümantasyon ayrı bir uğraşı alanıdır. Belgelemenin en yaygın malzemesi kağıttır. Kitap, kitapçık ya da dergiler hôline getirilen bilgi, kolay ulaşım gibi isteklere yanıt verebilecek şekilde, belli yöntemlere göre saklama alanlarında dizin hôlini alır. Bilginin saklama aracı olan kôğıt günümüzde hızla yerini bilgisayar teknolojilerine bırakmaktadır. Bilgisayar, bilginin depolanabildiği elektronik bir ortam oluşturur. Bilgisayar teknolojisi, bilginin saklanabilmesi, biriktirilebilmesi, değiştirilebilmesi, yeniden ulaşılabilmesi ve iletilebilmesi için uygun bir ortam ve araçlar sunmaktadır. Bu tür bilgi, elektronik bilgi olarak adlandırılmaktadır. 

      &

* Bilgisayar:
Bilgisayarın tarihi, M.Ö. 3000 yılında Çinliler tarafından icat edilen abaküsle başlar. Abaküs, insan yapımı ilk nümerik hesap makinesidir. Abaküsün bin yıllarca süren saltanatı, 1943'te dünyanın ilk elektronik bilgisayarı ENIAC'ln yapımıyla sona erer.

ENIAC'ln arkasından EDVAC 4004 adlı ilk mikroişlemcili bilgisayar, 1971'de, Intel firması tarafından piyasaya sürülmüştür. ilk mikroişlemciler ve mikrobilgisayarlar icat edildikten sonra, Apple, Compaq ve Commodore gibi şirketler, kendi mikroişlemcilerini geliştirmeye başladılar. Bu karmaşa, IBM'in , 1981 'de ilk kişisel bilgisayarları piyasaya sürene kadar devam etti. 1990'lara gelindiğinde artık bilgisayarlar evlerde, marketlerde ve işyerlerinde, yani yaşamın her alanında görülmeye başlandı. Bilgisayar, veri kabul eden, bu veri üzerinden bazı programlar aracılığıyla mantıksal işlemler yapan ve bu işlem sonuçlarını basılı kôğıt, ekran ya da manyetik bantlar üzerine kaydeden elektronik bir araçtır, Bilgisayarlar, birçok karmaşık işlemi bir arada çok hızlı yapabilirler. Dört işlem ve bilgisayar oyunları gibi günlük kullanım alanlarının dışında, hızlı işlem yapabilme yeteneğiyle bilgisayarlar, bir uzayaracının uçuş rotasının kontrolünü de yapabilirler.
İki ana tip bilgisayar vardır:

*Analog bilgisayarlar:
Analog bilgisayarlarda, mekanik hareketler ve voltaj gibi fiziksel büyüklükler kullanılır. Örneksel bilgisayarlar da denir. Açısal konum ya da gerilim gibi değişen niceliklerle gösterilen veriler üzerinde işlem yapar. Çözülmeye çalışılan matematiksel problemin fiziksel bir örneğini oluşturarak çalışırlar.

*Sayısal (dijital) bilgisayarlar:
Sayısal (dijital) bilgisayarlar, sayıların ikilik düzende kullanıldığı bilgisayarlardır. Belleklerinde saklanan çok ayrıntılı program komutlarına uyarak, bu ikilik düzendeki verileri sayarlar, sıralarlar, karşılaştırırlar ve yeniden düzenlerler. Sayısal bilgisayarlar gelişmeye daha uygun olduğu için neredeyse tüm yeni tip bilgisayarlar sayısaldır. 

      & 
 
* BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ:

Uzaktan eğitimin, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kalitesini yükselten ve insanları bilgi çağına hazırlayan bilgi iletişim teknolojileri. Basit bir yöntemle öğrenilebilir ve nasıl kullanıldığı kolay bir yöntemle öğretilebilir. Eğitim kurumlarında, bilgi çağında kullanılabilecek bilişim temeline dayanan bilgi iletişim teknolojileri şunlardır:

* Elektronik Posta Sistemi (e-mail):
Elektronik bilgi transferinin, alınma ya da gönderilme işlemlerinin yapıldığı bir sistemdir. internet Sistemi: insanlar, internetle dünyanın her yerinde bulunan ve bu sisteme bağlı olan yerlerden, rahatlıkla yazılı, resimli ya da video formatlı olan bilgileri, bilgisayarları aracılığıyla internet ağıyla kendi kütüphanelerine aktarabilirler.

* Haberleşme-Bülten Sistemi:
HBS, elektronik posta sisteminde karşılıklı iletişim yapılabilmesi için ayrılan elektronik bir ortamdır.

* Bilgi Tartışma Servisi:
Elektronik posta servisi olan birçok eğitim kurumu, kendi gruplarındaki insanlarla çeşitli tartışmaları yapabilmek için BTS'yi kullanmaktadırlar.

* Bilgisayarla Konferans Sistemi:
Uluslar arası telefon ücretlerinin pahalı oluşu, insanların bu sistemle iletişimini kısıtlamaktadır. Internet sayesinde bu olayortadan kalkmıştır. Çeşitli araçlarla yaşantımıza girmiş olan bilgisayar teknolojisini eğitim ve öğretime yönlendirmek, toplumun bilgisayar okur yazarlığını arttırmak geleceğe hazırlanan bir Türkiye için çok önemlidir. Elektronik ortamlara uyun olarak hazırlanmış olan eğitim programları ile öğrencileri etkileşimli, kolay ve kalıcı öğrenme sürecine katabilir, elektronik dokümanları derslerde eğitimi destekleyici unsurlar olarak kullanabiliriz. Bunun sağlamak için de evlerde ve okullarda bilgisayar kullanımını arttırmalıyız. Her evde her sırada bilgisayar olmalı. Ve bunlar bilgi üretiminde kullanılmalıdır.
Bilişim Haftası yazısı toplam 12558 defa okundu
Bilişim Haftası | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Bilişim Haftası | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bilişim Haftası | Belirli Günler
Bilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli GünlerBilişim Haftası | Belirli Günler