Müzeler Haftası | Belirli Günler

Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli Günler Müzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli Günler Müzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler
 
Müzeler Haftası
Kategori : Belirli Günler

MÜZELER HAFTASI (18-24 Mayıs)

Müze, sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski eser, belge, anıt ve kalıntılardır. Eski eserler, bize, geçmiş yıllarda insanların düşünüş, inanış, yaşayış ve sanat anlayışları hakkında bilgi verirler. Geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar. 18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası'dır. Müzeler Haftası'nda ülkemizin kültür varlıkları tanıtılır. Eski eserlerin önemi ve korunması gereği anlatılır. Müzelerimiz gezilerek milli kültür ve tarih bilgimiz zenginleştirilir. Hafta içinde açık oturumlar düzenlenir. Uzmanların konferans vermeleri sağlanır. Okullarda Tabiat Varlıkları ve Müzeler köşesi hazırlanır, bu köşede müzecilikle ilgili basında çıkan yazılar sergilenir. Öğrencilerin müzecilikle ilgili yazıları burada değerlendirilir.

Çevrede bulunan eski eser niteliğindeki belge ve kalıntılar da bu köşede sergilenir. Eski eserlerin derlenip toplanması önce ingiltere'de başlamıştır. imparatorluğun değişik yerlerinden toplanan belgeler, kalıntılar, heykeller başkente getirilerek bugünkü müzenin ilk biçimi oluşturulmuştur. Daha sonra Avrupa'nın öteki ülkelerinde de benzer çabaların gösterildiğini görüyoruz. Müzeler başlangıçta halka açık değildi. Müzelerden devlet yöneticileri ile bilginler yararlanıyordu. 1850 yılından sonra müzelerdeki eski eserler sergilenerek halkın ilgisine ve bilgisine sunuldu.

Yurdumuzda müze çalışmaları 1846 yılında Ahmet Fethi Paşa tarafından başlatıldı. ilk müze istanbul'da Aya irini Kilisesi'nde kuruldu. Daha sonra Osman Hamdi Bey zamanında yurdun çeşitli bölgelerinde özellikle Nemrut Dağı'nda eski Sayda kentinde yapılan arkeolojik kazılardan çıkan eserler istanbul'a getirildi. Bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi kuruldu. Osman Hamdi Beyin ölümünden sonra bu göreve Halit Eldem atandı. Onun zamanında Türk İslam eserlerini içine alan «islam Müzesi» kuruldu. Daha sonraki yıllarda da pek çok müze kuruldu. Açılan müzeler geliştiriIdi. Eski müzeler onarıldı. Günümüzde hemen hemen bütün illerimizde müze bulunmaktadır.

Cumhuriyet döneminde bir yandan müzeler açılırken öte yandan da arkeolojik kazılar yapıldı. Roma Hamamı, Ahlatlıbel, Alacahöyük, Alişar, Boğazlıyan kazıları ilk milli arkeolojik kazılardır. Bu kazılardan çıkan eserler Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndedir.

Yurdumuza gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu bu müzelerimizi gezmektedir. Müzelerimizi zenginleştirmek için bulduğumuz eski eserleri müze yöneticilerine teslim etmeliyiz. Çevremizde izinsiz kazı yapılıyorsa durumu ilgili makamlara bildirmek bir yurttaşlık görevidir.Yurdumuzun tarihi değerlerine eski eserleri koruyarak sahip çıkmalıyız. Bu onurlu bir yurttaşlık görevidir. Ülkemiz toprakları üstünde birçok uygarlıklar yaşanmıştır. Bu uygarlıkların kalıntıları, anıtları belgeleri müzelerimizde sergileniyor. Müzeleri bizim de mutlaka gezmemiz ve yaşadığımız topraklarda bizden önce yaşayanları tanımaya çalışmamız gerekir. 

      &

BİZİM MÜZELERiMİZ

Atamın el emeği, uyg~rlık belgeleri,
İsteyenler yüzyıllar ötesinde gezmeyi,
Geriye gidilemez, gidin gezin müzeyi.
Müzeler öğretiyar geçmişi sevmeyi .

Milletimin gururu, ataların göz nuru,
Hepsi ayrı bir değer, geçmişten gelen bulgu.
Uygarlıklar beşiği, güzelim Anadolu,
Baştan başa tarihtir, tarihi eser dolu.

Tarihim öyle zengin, sığmamış müzelere,
Her eser bir övünçtür, bir sorun gezenlere.
Görenler saygı duyar bizim tarihimize.
Küçük kalıntılar çok şeyanlatır bizlere.

Yazılmamış tarihim müzelerde yaşıyor.
Tarihi eserlerim sınırları aşıyor.
Toprak altında kalan daha kazı bekliyor .
Müzelerdeki çeşit giderek zenginleşiyor.

Eserlere yazılmış bir tarihtir müzeler.
Müzelerde yaşıyor Selçuklular, Hititler,
Kimi duvarda resim, kimi altın kaplama,
Müzeleri gezenler saygı duyar ecdadıma. 
                       
                        Beytullah HATOĞLU 

      &
 
MÜZE

Tarih, sanat ve kültürün,
Hazinesidir müze.
En gerçek bilgileri,
O verir hepimize.
Onunla aydınlanır,
En eski uygarlıklar.
Orada sergilenir,
Çok değerli varlıklar.

Müzeleri gezmeyi,
Hiç ihmal etmeyelim.
Bilgimize yepyeni,
Bilgiler ekleyelim.
Tarihi eserler,
Özenle koruyalım.
Turisti çektiğini,
Her an hatırlayalım. 
       
          Naim YALNIZ 

      &

HAZİNEDİR MÜZELER

Bir hazinedir müze,
Bilgiler verir bize.
Tarihi aydınlatır,
Gerçekleri anlatır.

Nice antik eserler,
Heykeller ve resimler.
Hepsi müzede yatar,
Geçmişe ışık tutar.

Çok şehirde müze var,
Tarihi eser arar.
Bulununca eserler
Onları incelerler

Kayıtları tutulur
Müzelere koyulur.
Tarihi belirtilir,
Orda teşhis edilir.

Ülkeler tarihiyle,
Eski eserleriyle.
Kazanır değer, kıymet,
İşte bu medeniyet..

          Kasım KAPLAN 

      &
Müzeler Haftası yazısı toplam 7859 defa okundu
Müzeler Haftası | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Müzeler Haftası | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Müzeler Haftası | Belirli Günler
Müzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli GünlerMüzeler Haftası | Belirli Günler