Dünya çevre Günü | Belirli Günler

Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli Günler Dünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli Günler Dünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler
 
Dünya çevre Günü
Kategori : Belirli Günler

ÇEVRE KORUMA HAFTASI (Haziran Ayının ikinci Haftası)
 
1972 yılında isveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildi. Haziran ayının ikinci haftası ile başlayan haftayı da, okullarımızda" Çevre Koruma Haftası" olarak kutlamaktayız. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere sebep olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda oluşmaktadır. Balıklar ve sudaki diğer canlılar, çevre kirlenmesinden en çok zarar görenlerin başında gelir. Sanayi artıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan gazlar, dumanlar, petrol ve ilôç atıkları, plôstik ürünler, sun.i gübreler ve çöpler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etmenlerdir. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz.

Doğanın korunması ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve hayvanları koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız. Doğadaki tüm canlılar birbirlerini tamamlayan bir bütündür. Doğal bir denge içerisinde yaşamlarını sürdürürler. Bu nedenle doğal dengenin korunması gerekmektedir. Ancak gün geçtikçe bu doğal dengenin bozulduğunu görmekteyiz. Doğal dengeyi bozan en önemli sorun çevre kirliliğidir.

Sanayileşme sonucunda havanın, toprağın, suyun kirlenmesi, yaşamı tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca trafik sorunu, yaşadlğımız alanları ve sokakları temiz tutmamak, yeşil alanları yok etmek de çevre kirlenmesine sebep olmakta ve sağlığımızı bozmaktadır. Gelin el ele verelim. Daha temiz, daha sağlıklı bir dünya için çevremizi temiz tutmakla işe başlayalım. Yeşil alanlara sahip çıkalım. 
 
      &

ANLAT ÖGRETMENİM

Bozkırlar, çöller çiçek açsın öğretmenim. Öyle öğret, öyle beyinlerimize işle ki; tertemiz ve yemyeşil bir dünya fikri helezonlar şeklinde etrafa yayılsın. Öğrencilerin körpe beyinlerine, duru ve berrak bir su kadar temiz olan kalplerine ağaçlarla dolu bir dünya anlat. Yeşilin her tonunun doğayı süslediğini anlat. Öyle isabetli, öyle etkili anlat ki, tüm dünyayı sarsın. Ulaşmadık insan, vanlmadık diyor, yetişilmedik bir uç bırakma öğretmenim. Şimdi bile kirliliğinden şikayet ettiğimiz bu kainatta daha nice nesillerin yaşayacağını anlat. Bu doğanın bize atalanmızdan miras değil, gelecek nesilıerden almış olduğumuz bir emanet olduğunu anlat. Herkesin gözünü kan, menfaat bürüdü. Sevgiye, saygıya, yeşilin tonlannın raksettiği bir doğaya, soluyabileceğimiz temiz bir havaya susadık. Dünya bir çöl kuruluğunda şimdi. Yaşanamaz dediğimiz dünya iyiliklere, güzelliklere, ağaçlara kucak açsın öğretmenim.

Bozkırlar, çöller çiçek açsın öğretmenim. Ağaçsız hiçbir uç kalmasın. Bunu bütün kainot duysun. Etrafı çöl yapmaya doymamış, kirli hava teneffüs etmekten bıkmamış insanlara yer kalmasın dünyamızda. Öyle etkili ol ki, öyle anlat ki, çile ve ızdırap dolu şu dünyaya gözlerini açan o minicik masum yavrular bile anlasın lisanından. Kötü ruhlu insanlann, ışık olmayan, bağnaz, kine esir düşmüş, açlara, yeşile düşman olmuş kafalarında yeni ufuklar açılsın öğretmenim.
Emine KARABEKTAŞ 

      &

* ÖZLÜ SÖZLER: 

- Daha yeşil ve temiz bir dünya için el ele. 
- Ülkeni sev, yeşili koru. 
- En doğal çevre, yeşil dünyadır. 
- Çevre bekçi iledeğil, akıl ve sevgi ile korunur. 
- En iyi teknOlOji, çevreyi en az kirletendir. 
- AslonyÖt0ğından belli olur. 
- Uygarlık, insanın çevre ile uyum içinde yaşamasıdır. 

      &

ÇEVRE

Çevre öz varlığımız, dileriz kirlenmesin.
Yeşil vatan ormanıar, artsın da eksilmesin.
Endüstri atıkları akmasın denizlere,
Denizdeki balıklar, besin olsun bizlere.

Motorlu araçlardan çıkar siyah dumanlar,
Atmosfer kirlendi, yine suçlu insanlar.
Karada ve denizde, yaşasın tüm canlılar,
Pet şişeler, poşetler açı büyük yaralar.

Güzellik için kuruldu kozmetik endüstrisi,
Bizi güzelleştirdi ama. Dünyamızı mahvetti.
Çöp yiyen makineler yapmakta gecikirsek,
Tabiat can çekişir, temizlikten dönersek.

Yarın belki geç olur, önlem hemen alınsın,
Plastik kap ve poşet her yere atılmasın.
Kullanalım daha çok kesekağıdı ve file,
Çevreyi yaşatalım, ölmesin bile bile. 

      &

ÇEVREMİZ

Çevre Koruma günü,
En anlamlı günümüz,
Doğadaki dengeyi,
Bozmamalı tümümüz.

Ağaç, çiçek, kuş sesi,
Eksilmesin dünyadan.
Biz de yardım edelim,
Türleri yok olmadan.

Çevremiz kirleniyor,
Bilgisiz davranınca.
Doğamız can veriyor,
Onu korumayınca

Bacalardan çıkıyor,
Zehirleyici .gazlar.
Hava kirliliğinden,
Burnumuz hemen sızlar,

Havadaki kuşlara,
Bile etki ediyor.
Denizdeki balıklar,
Sürü ile ölüyor.

Öğretmen dün anlattı,
Doğada bir denge var.
Bizler de öğrenelim,
Canlılar neyi arar. 
       
            Sait KIRKGÖZLÜ 

      &

BİR YER DÜŞÜNÜYORUM

Bir yer düşünüyorum, yemyeşil,
Bilmem, neresinde yurdun?
Bir ev, günlük güneşlik,
Çiçekler içinde memnun.
Bahçe kapısına varmadan daha,
Baygın kokusu ıhlamurun,
Gölgesinde bir sıra, der gibi;
Oturun!
Haydi çocuklar haydi,
Salıncakları kurun!
Başka dallarsa, eğilmiş;
Yemişlerimizden buyurun!
Rüzgar esmez, konuşur;
Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun.
Mutlu olun, yaşayın,
Ana, baba evlat, torun.
 
                  Z. Osman SABA

      &

MEMLEKET TÜRKÜSÜ

El gibi dolaşma Anadolunda,
Arkadaş, yurdunu içinden tanı:
Dinle bir yosmayı pınar yolunda,
Dinle bir yaylada garip çobanı.

Bir ıssız ev gibi gezdiğim bu yurt,
Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt,
Yıllarca döktürür sana gözyaşı
Tunanın özlemi yakar Maraşı...

Bir çölü andırır, bil ki dört yanın,
Bağrını delmezse yanık türküler :
Varlığı bu korla tutuşmayanın
Kirpiği yaşarsa gözleri güler.
 
                 Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

        &

PAPATYALAR

Bahar olsun da seyredin
Nasıl süsler bayırları,
Zümrüt gibi çayırları,
Yüze güler o incecik
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.

Tarlalarda hoşa giden,
Sarı, turuncu, pembe, mor,
Bir çok güzel çiçek olur.
Bence güzeldir hepsinden
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.

Yaprakları kıvır kıvır,
O da ayrı bir güzellik.
Boy pos, boyun ipincecik.
Hem güzel, hem de nazlıdır
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.

Rüzgar eser kâh o yana,
Kâh bu yana, hep beraber,
Dalga dalga eğilirler,
Neşe verirler insana
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.
 
              Tevfik FİKRET 

      &

ÇEVRE

Çevreyi temiz tutalım
Yere çöp atmayalım.
Atanları uyaralım.
Çevremizi koruyalım.

Balıklar suda zıplar.
Menekşe, sümbül açar.
Çiçekler koku saçar.
Çevremizi koruyalım. 

Arılar, kelebekler.
Doğayı güzelleştirirler.
Bizi neşelendirirler.
Çevremizi koruyalım. 
        
        Rüstempaşa İ.Ö.O.
             2 - A sınıfı
Dünya çevre Günü yazısı toplam 9310 defa okundu
Dünya çevre Günü | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Dünya çevre Günü | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Dünya çevre Günü | Belirli Günler
Dünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli GünlerDünya çevre Günü | Belirli Günler