Dil Bayramı | Belirli Günler

Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli Günler Dil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli Günler Dil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler
 
Dil Bayramı
Kategori : Belirli Günler

DİL BAYRAMI ( 26 Eylül )

Dil, insanların duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için kullandıkları kurallı ses ve işaretler sistemidir. Topluluk içinde ortak anlaşma aracı olan sözlerin, sözlüklerdeki kelimelerin, dilbilgisi kurallarının bütünü ve bu kuralların doğru dürüst kullanılmasıdır. insanlar arasında duyguları, düşünceleri ve istekleri konuşarak veya yazarak anlatmaya yarayan dil, özel kuralları olan canlı bir yapıdır. Dil, hayatla birlikte sürekli gelişir.
Dil, uygarlığın da temelidir. Çünkü bilim ve sanattaki ilerlemeler ve gelişmeler sözlü ve yazılı dil yardımıyla yeni nesillere aktarılabilmektedir. O toplumun duygu, düşünce, örf ve adetleri de dil sayesinde yaşayarak, nesilden nesile taşınmaktadır. Cumhuriyet döneminde dil ile ilgili olumlu gelişmeler olmuştur. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğüyle "Türk Kültürü ve Türk Dili" alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır.

Dil, milli yapıyı oluşturan, sağlamlaştıran ortak bağdır. Atatürk, Türk dilini kendi  benliğne kavuşturmyı ve kendi benliği içinde zenginleştirerek büyük bir kültür dili haline getirmeyi 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni (Türk Dil Kurumu) kurarak gerçekleştirmeye çalışmıştır. O yıllarda, tarih anlayışında olduğu gibi, milli kültürümüzün temeli olan dilde de millileşmek bir zorunluluktu. Atatürk, dildeki bağımsızlıği siyasi bağımsızlığın bir parçası sayıyordu.

Atatürk, 1932 yılında başlattığı dil devrimi çalışmalarına, milli kültür politikasının gerekli kıldığı bir anlayışla eğilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin devlet felsefesinin temelinde, Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine hatta onların da ötesine götürmek vardır. Yeni Türk alfabesinin kabulüyle Türkçe okuma-yazma daha kolay öğrenilmiş ve Türk dili daha çok kullanılmaya başlamıştı. Atatürk bize Türkçe'yi koruma ve geliştirme görevini de vermiştir. Bizi  de büyük önder Mustafa Kemal'in verdiği bu görevi, Türkçe'yi en iyi ekilde öğrenerek, uygulayarak ve dilimize yabancı olan sözcükleri katmadan yaşatarak yerine getirmeliyiz. 

      &
 
TÜRKÇE ANADİLİMİZ

Tadına doyum olmaz,
Güzel konuş dilini.
Dilde yanlış yapılmaz,
Türkçe atamın dili.

iyi kur cümleleri,
Açıkça anlaşılsın,
Çiğneme heceleri,
Sonra ayıplanırsın

Türkçe'nin gelişmesi,
Çok okumaya bağlı.
Yazarken özenmeli,
Hiç yanlış yapmamalı

Türkçe'miz çok zengindir.
O çok tatlı bir dildir.
Dikkat ederek konuş,
Yazılışla bir okunuş.

Türkçe ki ağzımızın,
Yaşanan şerefidir.
Dilimiz yeryüzüı:de,
Destan yazılan dildir. 

      &
Dil Bayramı yazısı toplam 11802 defa okundu
Dil Bayramı | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Dil Bayramı | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Dil Bayramı | Belirli Günler
Dil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli GünlerDil Bayramı | Belirli Günler