Gaziler Günü | Belirli Günler

Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli Günler Gaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli Günler Gaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler
 
Gaziler Günü
Kategori : Belirli Günler

GAZİLER GÜNÜ (19 Eylül)

Anayasamızın başlangıcında;
-Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. (Madde - 2)
-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. (Madde - 3)
-Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. (Madde - 5)
Bu hükümler yer almaktadır.  Burada devletin şekli, yapısı, bayrağı, kişilerin hak ve hürriyetleri genel çerçevesiyle belirtilmiş ve bunları koruma ve yaşatma görevi de yine devlete verilmiştir. Devlet bu görevini, kolluk kuvvetleri dediğimiz, silahlı kuvvetleri ve polis ve jandarma teşkilatlarıyla yerine getirmektedir. .  Gazi kelimesinin sözlükteki tanımı; kamunun canını, malını ve namusunu korumak amacıyla düşmanlarla savaşan ve bu savaştan yaralı veya sağ olarak dönen Müslüman asker, olarak açıklanmıştır. "Gazi" unvanı, başkalarının hayatı için kendi hayatını tehlikeye atabilen cesur Müslümanlara yönelik en yüksek dini taltiflerden biridir. Şehit, nurlanmış, gazi ise onurlanmış kimse demektir.

Savaşta başarı gösteren komutanlara ve hükümdarlara da gazi unvanı verilmektedir. TBMM, Sakarya zaferinden sonra Mustafa Kemal'e GAzi sanını verdi. Kurtuluş Savaşı sırasında büyük yararlar gösteren Anp şehrine, TBMM, GAZi unvanını uygun gördü. Bundan sonra Ant p'in adı Gaziantep oldu. Devletin birlik ve bütünlüğünü, halkın huzurunu bozmak isteyen iç ve JıŞ güçlere karşı askerimiz, polisimiz ve jandarmamız gece gündüz gör v yapmakta, bizim huzur ve güvenliğimiz için canlarını ortaya koyarak lışmaktadırlar. Bu görevesnasında da şehit veya gazi olanlar vardır. Biz de bu günde şehit ve gazilerimizi rahmetle ve hayır dualarla anmalıyız. Bu topraklar üzerinde bizlerin huzur içinde yaşaması için kendi canlarını ortaya koyanları asla unutmamalı, bize de görev verildiğinde, vatan savunması için, koşa koşa gitmeliyiz. Çünkü bu toprakların dışında, üzerinde yaşayabileceğimiz başka bir TÜRKiYE yoktur. 

      &

TUNA NEHRİ

Tuna Nehri akmam diyor,
Kenarımı yıkmam diyor,
Yüz bin düşman gelmiş olsa,
Osman Paşa korkmam diyor

Plevne'de top kumbara,
Her gazide on beş yara,
Yeni der hepsi; vermeyiz,
Plevne'yi düşmanlara

Kılıcımı vurdum taşa,
Taş yarıldı aştan başa.
Adı büyük Osman Paşa
Askerinle binler yaşa.

      &

AKDENİZ KIYILARINDA

Yaslı gittim, şen geldim,
Aç koynunu ben geldim,
Bana bir yudum su ver,
Çok uzak yoldan geldim.

Korkma açıl şen yurdum,
Dağlara ordu kurdum.
Açık denizlere
Süngümle kilit vurdum.

Rüzgarlardan atım var,
Şimşekten kanadım var,
Göğsümde al yazılı,
Gazilik beratım var.

Rüzgar bana at oldu.
Şimşekler kanat oldu.
Eğilin gökler dedim,
Bulutlar kat kat oldu. 
 
          Samih RiFAT 

      &

BU VATAN KiMiN?

Bu vatan toprağın kara bağrında,
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çokon, selolup coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.
 
ileri atılıp sellereesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir. 
 
             Orhan Şaik GÖKYAY
Gaziler Günü yazısı toplam 4487 defa okundu
Gaziler Günü | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Gaziler Günü | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Gaziler Günü | Belirli Günler
Gaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli GünlerGaziler Günü | Belirli Günler