Ilköğretim Haftası | Belirli Günler

Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli Günler Ilköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli Günler Ilköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler
 
Ilköğretim Haftası
Kategori : Belirli Günler

İLKÖGRETİM HAFTASI (Eylül Ayının Üçüncü Haftası)

İlköğretim, temel öğrenimdir. 6 - 14 yaşları arasındaki çocukları kapsar. Süresi sekiz yıldır. Yasalarımıza göre zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Okulların açıldığı hafta, ilköğrtim okullarımızda İlköğretim Haftası olarak kutlanır. Genel olarak bu hafta ,Milli Eğitim Bakanının radyo ve televizyon konuşması ile açılır. Okullarımızda törenler düzenlenir. Törende konuşan okul müdürü ve öğretmenler; eğitim ve öğretimin değerini, yararlarını açıklarlar. Okuma-yazmam bilmenin önemi üzerinde dururlar. Gerçekten, birey olarak başarılı olmak için en başta okumayı ve yazmayı öğrenmek zorundayız. Bilmediklerimizi okuyarak öğreniriz. Okuma-yazma bilmeyen bir kişinin bilgili olması düşünülemez. Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek, ancak bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temelı ilköğretimde atılır. ilköğretim Haftası; bu gerçeklerin konuşulduğu, İlköğretimin, okuma-yazma öğrenmenin kişiye topluma sağladığı yararların  anlatıldığı bir haftadır. Kendimize, ailemize, çevremize, ulusumuza, insanlığa yararlı olmak öncelikle okuma-yazma öğrenmekle başlar. ilköğretimin önemine inanan Atatürk,

Cumhuriyetin ilanından sonra harf devrimini gerçekleştirdi. Halk arasında pek yaygın olmayan Arap Harfleri yerine bugün kullandığımız latin Harfleri"ni Türkçe'ye uyarlandı. Bir milletin okur-yazar oranı yüksek olursa, o millet kalkınır. Okumuş , ve aydın  kişileri fazla olan bir millet, her alanda ilerler. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde okuma-yazma bilenlerin sayısı azdı. Pek çok yerde okul yoktu. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmıştı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra, Atatürk'ün emriyle her tarafta okuma-yazma seferberliği başlatıldı. Okullar açıldı. Yeni Türk harfleri vatandaşlara öğretildi.  Her Türk vatandaşının ilköğrenimini görmesi ve tamamlaması zorunlu hale getirildi. Cumhuriyetin ilanıyla beraber eğitim -öğretim çalışmaları hızlandı. Köy, kasaba ve şehirlere okullar yapıldı. Okuma-yazma bilenlerin sayısı giderek arttı. Yardımsever Türk vatandaşları da eğitim-öğretim hizmetlerinin  gelişmesine yardımcı oldular. 

İlköğretim , okulunun ilk beş yılı 1. Kademe bölümüdür. Altıncı yıldan itibaren de 2. Kademe bölümüne devam edilir. ÖğrenimIerini başarıyla  tamamlayanlara sekizinci yılın sonunda diplomaları verilir. ilköğretimini tamamlayan öğrenciler, diploma notları göz önüne alınarak lise veya dengi okullara  kabul edilirler. Orta öğrenimini tamamlayanlar, sınavlara girerek yüksek okul veya üniversitelerde öğrenime başlarlar. Yükseokullarda ve üniversitelerde öğrenim süresi iki yıldan altı yıla kadar değişmektedir. Milli Eğitim' Bakanlığı; okuma yazmayı yaygınlaştırmak amacı ile yetişkinler için kurslar açmaktadır. Bu kurslara her yıl çok sayıda yurttaşımız katılmaktadır. Sonuçta okur-yazar oranımız artmaktadır.  Gün gelecek vatandaşlarımızın tamamına yakını okuma-yazma öğrenecek, okuyarak edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayacak, böylece işlerinde daha verimli ve başarılı olacaklardır.

Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası ( okulların açıldığı ilk hafta) "ilköğretim Haftası" olarak kabul edilmiştir. Bu hafta boyunca okumanın önemi, okulun değeri ve kutsallığı halka anlatılır. Okuma-yazmanın önemi, gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda hafta boyunca anlatılmaya çalışılır. Bu konu üzerinde önemle durulur. Okulsuz yerlere okul açılmaya gayret edilir. ilköğretimin önemi anlatılır. İkinci Cumhurbaşkanımız ismet inönü şöyle demiştir:
"ilköğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır."

      &

* ÖZLÜ SÖZLER: 
- Bilgisiz insan, meyvesiz agaca benzer. 
- Okul uygarlığın geliştiği yerdir. 
- Bir okul açılırsa, bin hapishane kapanır. 
- Okul bir anne gibi bizi sever ve yetiştirir. 
- ilköğretim geleceğin temelidir. 
- Okul hayata hazırlanış değil, hayatın ta kendisidir. 
- Yurt kalkınmasının temeli ilköğretimdir.

      &

OKULUMUZ 

Yellerle esiyoruz,
Sellerle coşuyoruz.
Açıldı okulumuz,.
Sevinçle coşuyortız
 
Sanki uçan kuşlarız,
Okul bizim yuvamız.
ilköğretim bizlerin,
Suyumuz ve havamız

Çantam, kalemim ve defterim,
Kitaplarım var benim.
Neler neler öğretir,
Sevgili oğretmenim. 
            
                   Mehmet ŞAHiN

      &

OKUL TÜRKÜSÜ

Çok severiz biz okulu,
Kitabımız bilgi dolu
Okur, yazar her Türk oğlu,
Yükselmenin budur yolu.
Biz okullu çocuklarız,
Hem çalışır, hem oynarız.
Kağıt, kalem, kitap, defter,
Bizi bunlar adam eder.
Öğretmeni candan dinler,
Öğreniriz pek çok şeyler.
Biz okullu çocuklarız,
Hem çalışır, hem oynarız
             
             Hasan Ali YÜCEL

      &

BİR EYLÜL SABAHI

Bir eylül sabahı babamla
Yürüdüm yolda.
Elimde yeni alınan çanta.
Sırtımda siyah önlülğüm,
Boynumda beyaz yakalığım,
Erkenden düştük yola.
Öğrendiğime göre gelmişiz okula.
Bakındım sağa sola.

Zil çaldı.
Sıra olduk üç kolda.
Ürkerek birbirimize bakıyorduk arkadaşlarla.
Öğretmen önde, biz arkada.
Sıra halinde girdik sınıfa.
İsimler okundu , olduk yoklama.
Ağlayan, yadırgayan,
Anasından ayrılamayan
Arkadaşlarımız vardı aramızda.

Önce, sınifça bir tanışma.
Ardından dostça konuşma.
Bir yuvamız daha olmuştu
Evimizden başka.
Öğretmen,
Hem ana, hem de baba,
Olmuştu bana.
Çok seviyordu öğretmen bizi,
Tabi ki biz de onu ...

Oyun oynarken, konuşurken,
Öğrendik okumayı, yazmayı
Sayı saymayı, toplama ve çıkarmayı.
Temiz, düzenli ve dürüst olmayı.
Sonra, vatanı düşmandan kurtaran,
Cumhuriyet yönetimini kuran,
Her alanda yenilik yapan,
Atam'ı tanıdık.

Şimdi delicesine bağlandık
Ata'nın ilke ve inkilaplarına.
Onlara kim zarar verirse,
Yürekle, cesaretle bizi görür karşılarında.
Bunları yapamazdım yalnız başıma,
Sevgili öğretmenim sen çok yaşa. 
                       
                        Şaban Gürtuna

      &

İLKÖĞRETİM HAFTASI

İlköğretim haftasını
Kutlayalım hep birlikte.
Çalışmanın arkasını
Bırakmayalım derslikte.

Çalışırsak kazanırız,
Bilgilerle bezeniriz.
Kenetlenmiş bir toplumsak
Sağlam olur düzenimiz.

Bakın açıldı okullar
Cıvıl cıvıl bütün yollar.
Yarınını düşünenler
Çocuğunu okuturlar.
       
           İbrahim ŞİMŞEK

      &

DERSHANEMİZ

İşte bizim dershanemiz,
Derli toplu, güzel temiz.

Masa, sıra, tabureler,
Pırıl pırıl pencereler.

Karatahta karşımızda,
Ata resmi başımızda.

Evimizden çok severiz,
Kirlenmesin aman deriz.
     
             H. Latif SARIYÜCE

      &

OKULUMUZ

Her yerden daha güzel
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul,
Neşe, bilgi yuvası.

Güzel kitaplar burada,
Bir çok arkadaş burada,
İnsan nasıl sevinmez,
Böyle yerde okur da ?

Senin çatın altında
Girmez kötü duygular,
Bilgi giren yerlerde
Kalmaz artık kaygılar.

Her yerden daha güzel
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul
Neşe, bilgi yuvası !
     
          Rakım ÇALAPALA

      &

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Okulları açıyor,
Bize neşe saçıyor,
Hafta sonu kaçıyor,
İlköğretim Haftası.

Yaşın yediyse tamam.
Okul çağın gelmiş tam.
Bize en büyük bayram,
İlköğretim Haftası.

Çocuklar seni ister.
Bilgi yolunu göster.
Bütün yurda ışık ver.
İlköğretim Haftası. 

            Fahrunnisa ELMALI

      &

İLKÖĞRETİM HAFTASI

İçim sevinçle dolu,
Beklediğim hafta bu.
İlköğretim haftası
Hepimizin rüyası.

Güzel haftamız geldi,
Cıvıltılar yükseldi.
Açıldı okulumuz,
Hep ona koşuyoruz.

Öğrencinin bayramı
En sevgili haftamız.
Bütün okul, onu biz
Berabere kutlarız.

             Melehat SEZENER

      &

AÇILIŞ GÜNÜ

Bu tatil sona erdi,
Açıldı okulumuz.
Öğrenciler de geldi.
Şenlendi okulumuz.

Sevinçliyiz hepimiz,
Öğretmene kavuştuk.
Cıvıl cıvıl bahçemiz,
Kardeşlerle buluştuk.

Zil çalınca bahçede,
Sıra sıra dizildik.
Müdürümüz kürsüde,
Biz de onu dinledik.

          Selim AKKUŞ

      &

AÇILDI OKULUMUZ

Hazırlandı çantamız,
Kalemle defterimiz,
Artık öğrenci olduk,
Açıldı okulumuz.

Neşe dolu içimiz,
Sevinçliyiz hepimiz,
Çıktık aydınlık yola,
Açıldı okulumuz.

Göklerde bayrağımız,
Dudaklarda marşımız,
Andımız söyleniyor,
Açıldı okulumuz.
 
         Fethi BOLAYIR

      &

İLK TÖREN

Bu yıl yine törenle,
Açılı okulumuz,
Büyük, küçük sevindik,
Neşelendi gönlümüz

Ona bütün bir tatil,
Nasıl özlem duymuştuk,
Yazın ayrıldık ama,
Bugün yine kavuştuk 

        Tahsin BİLENGİLİN

      &

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Bu yıl da, neşe ile,
Geldi, güzel haftamız.
Yeniden gönlümüze,
Doldu, güzel haftamız.

Biziz onun amacı,
Biziz onun inancı.
Başarıya varmada,
Hep odur bize öncü

Ne sözü varsa bize,
Olumludur, gerçektir.
Çünkü onun dileği,
Bizleri yüceltmektir

Ulusun gür sesidir,
İlköğretim Haftası,
En büyük ilkesidir,
İlköğretim Haftası 

      Tahsin BİLENGİLİN

      &

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Yüzyıllarca susadık,
Okumaya yazmaya
Bütün dünya koşarken,
Biz kalmışız pek yaya.

Köylerimiz okulsuz,
Şehirler okulsuzmuş.
Anadolu bakımsız,
Anavatan yolsuzmuş.

Atatürk bir gün çıkıp,
Milleti kurtarmasa,
Yüzyıllar aynı gider,
Biter miydi bu tasa ?

Büyük bir ulus için,
Geri kalmak ne acı
İlköğretim Haftası,
Bir savaş başlangıcı.

         İ.Hakkı TALAS

      &

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Hani oyun oynardım geçen yıl sokaklarda.
Şimdi okullu oldum, karşımda kara tahta.
Öğretmenim anlattı, okumak çok güzelmiş.
Bu sayede bu millet, tarihini öğrenmiş.

İlk günden ben ant içtim, çalışıp başarmaya.
Küçüğümü severek büyüğümü saymaya.
Türk üm dedim, sonunda, gururla bağırarak
Sanki uçtum o anda ne güzelmiş okumak.

Babam da söylüyordu, heyecan duymamıştım.
Okulun verdiği şevk evden daha yüceymiş.
Şimdi titredi tenim, kendimle barışığım.
Arkadaşlar, ben şimdi okumaya aşığım.

                            Hakkı ÇEBİ

      &

OKUL TÜRKÜSÜ

Çok severiz biz okulu,
Kitabımız bilgi dolu.
Okur, yazar her Türk oğlu,
Yükselmenin budur yolu.
Biz okullu çocuklarız,
Hem çalışır, hem oynarız.

Kağıt, kalem, kitap, defter,
Bizi bunlar adam eder.
Öğretmeni candan dinler,
Öğreniriz pek çok şeyler.
Biz okullu çocuklarız.
Hem çalışır, hem oynarız.

             Hasan Ali YÜCEL

      &

OKUL

Oku benim cici yavrum,
Okul cennet meyvesidir.
Okuldadır türlü sanat,
Medeniyet membasıdır.

Okuldadır cümle varlık,
Hiçbir türlü çekmem darlık,
Okuldadır dirlik, birlik,
Birlik yurdun ihyasıdır.

Yürü yavrum okuluna,
Altın bilezik koluna,
Hem kızına, hem oğluna,
İlim irfan yuvasıdır.

Okul, uykudan uyandırır,
Okuyanlar bahtiyardır.
Bu okulda neler vardır,
Mücevherlerin hasıdır.

Okul yurdun can damarı,
Okul korur namusu, arı,
Okul istikbal yolları,
Görenlerin görmesidir.

Okul bilir doğru yolu,
Okuldur yurdun temeli,
Mürşit ilimdir, bilmeli,
Bu ses Ata nın sesidir.

Oku, çalış, duy hidayet,
Veysel der ki nihayet,
Okul ilim deryasıdır.

       Aşık Veysel ŞATIROĞLU

      &

OKUMA BAYRAMI

Ne okumak, ne yazmak,
Bilmiyordum evvelce.
Kelimeleri bırak,
Yazamazdım A.B.C.

Bütün harfler yüzüme
Alay eder bakardı.
Eğri büğrü çizgiler
Çok canımı sıkardı.

Bir gün dedim içimden
Alay edin bakalım!
Görürsünüz siz beni,
Nasıl okur yazarım!

         İ.Hakkı TALAS

      &

ÇALIŞALIM

Arı gezer çiçek emer,
Kuşlar uçar, bir yem arar,
Orman renkten renge girer;
Her tarafta çalışmak var.

Tembellikten sakınalım,
Çalışmanın zamanıdır.
İnsanlığı takınalım,
İş insanın bir canıdır.

Cennet gibi her yerimiz,
Sevinç ile dolmalıdır.
Bunun için her birimiz,
İş sahibi olmalıdır.

             Ali Ulvi ELÖVE

      &

YÜZE KADAR

Ne verseler sayarım,
Başa biri koyarım.
Her şeyin ilkidir bir,
Arkadan iki gelir.

Üç, dört, beş, altı diye
Yaşım erdi yediye.
Olsun sekiz, dokuz, on;
Sayıya olmaz bu son.

On bir, on iki, on üç.
Saymak gelmez bana güç.
On dört, on beş, on altı,
On yedi, on sekiz var.

Tam on dokuza kadar,
Geldik böyle sayarak,
Yirmi değildir uzak.
Sonra otuz, kırk, elli,

Altmıştayız bu belli.
Haydi çabuk sayalım,
Sonra sıfır koyalım.
Yetmiş, seksen, doksan, yüz.
Yüzde hesap görürüz. 
 
                Hasan Ali YÜCEL

      &

YAŞASIN OKULUMUZ

Daha dün annemizin
Kollarında yaşarken,
Çiçekli bahçemizin
Yollarında koşarken.

Şimdi okullu olduk,
Sınıfları doldurduk.
Sevinçliyiz hepimiz,
Yaşasın okulumuz !

Okul yurt güneşidir.
Bize bilgiler saçar.
Annemizin eşidir,
Severek kucak açar.

Okul insanlık yolu,
Her yanı şeref dolu.
Sevinçliyiz hepimiz,
Yaşasın okulumuz ! 

      &
Ilköğretim Haftası yazısı toplam 35809 defa okundu
Ilköğretim Haftası | Belirli Günler Sayfayı Yazdır    Ilköğretim Haftası | Belirli Günler Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ilköğretim Haftası | Belirli Günler
Ilköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli GünlerIlköğretim Haftası | Belirli Günler