çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi

çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
 
çağatay Sülâlesi Türkistan
Kategori : Türklerin Tarihi

Çağatay Sülâlesi ve Türkistan  

Cengiz İmparatorluğu'nun Çağatay ismi ile anılan Türkistan kısmında ayrı bir sülâlenin teşekkülü, Çağatay'ın ölümünden sonra olmuştur. Cengiz zamanında bu saha resmen Çağatay'a verilmiş olmakla beraber, hiçbir zaman Çağatay tarafından müstakil bir surette idare edilmemiştir. Bu bölgedeki eski Türk sülâleleri yerlerinde bırakılmış olduğu gibi, sonradan bu il içinde gördüğümüz Maveraünnehir'de, Hucent'te oturan Mahmâd Yalavaç ve sonra oğlu Mesut Bey tarafından büyük kağan namına idare edilmiştir.

Burasının Cengiz ailesinden ilk hanı Kara Hülagu olup (1242-1247). Kağan Güyük ona halef olarak Çağatay'ın oğlu Yisü Mengü'yü tayin etmişti. İmparatorluğun parçalanması ile neticelenen mücadeleden sonra, Çağatay'ın torunu Algu, Doğu ve Batı Türkistan'a, ayrıca Harezm ülkesinin bir kısmı ile Afganistan'ı da ilâve ederek, Çağatay oğulları tarafından idare edilen bir birlik vücuda getirmiştir. Algu'nun vefatından sonra (1266), hâkimiyet Ögedey ailesinden Kaydu'ya ve sonra bunun oğlu Çapar'a geçmişse de sonradan tekrar oğullarından Duva elinde kalmıştır (1291-1306)

İmparatorluğun parçalanmasına götüren iç savaşlar, bilhassa Türkistan'ın iktisadî vaziyetini sarsmış olduğundan, idarede devamlı bir istikrar temin edilememiştir. Duva'nın bilhassa iktisadî vaziyeti düzeltmek için Cengiz oğulları arasında umumî bir sulh yapma teşebbüsü de sonuçsuz kalmıştır. Tarma Şirin tahta geçince (1326-1333) İslâmiyeti kabul etmiş ve bu suretle Maveraünnehir'in diğer İslâm memleketleri ile olan iktisadî münasebetleri kuvvetlenmişse de, diğer taraftan Cengiz yasasını bozduğundan, şark kısmındaki kabilelerin ayaklanmasına sebep olmuştur.

Birkaç defa yer değiştiren idare merkezi, Kazan (ölm. 1346) zamanında tekrar yer değiştirerek, Maveraünnehir'de Karşı şehrine nakledilmiş ve bundan sonra idarede İslâm tesiri artık katîleşmiştir. 1346-47 yıllarından başlayarak, hanlar ile askerî kumandanlar arasında alevlenen mücadele neticesinde, merkezin kuvveti büsbütün zayıflamış ve idare, başta resmen Cengiz ailesine mensup bir han bulunmakla beraber, bunları istedikleri gibi kullanan kumandanlar elinde kalmış ve bu vaziyet pek az değişikliklerle Timur zamanına kadar devam etmiştir.
çağatay Sülâlesi Türkistan yazısı toplam 11831 defa okundu
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi
çağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihiçağatay Sülâlesi Türkistan | Türklerin Tarihi