Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi

Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
 
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı
Kategori : Türklerin Tarihi

Altın Ordu Devletinde Etnik ve Dinsel Yapı    

Altın Ordu Devleti'nde resmi dil Çağatay Türkçesi idi. Önceleri Gök Tengri'ye tapıyorlardı ama kısa zamanda bütün ülke Müslüman oldu. Bir süre sonra devlet tam anlamı ile Türkleşti. Ama bu "Türkleşme" deyimi hükümdar ailesi içindir. Halkın yüzde doksanından fazlası zaten Türk idi. (Kuman, Kıpçak, Bulgar... Türkleri).  Bugün Tatar adıyla anılan Türkler de Altın Ordu Devleti'nin halkıdır ve Tatar adı "Kuzey Türkleri" anlamında bir genel ad olmuştur. Moğollar çok küçük bir azınlık haline düşmüştü. Askerin büyük çoğunluğu da Türk idi. Moğol azınlığı Türklerle karışmış ve eriyip gitmişlerdi. Ama hanlar Moğol sülalesinden geliyordu. Bunlar da Türklerle evlendikleri için zamanla Moğol etkisi sadece idare şeklinde, teşkilatta kaldı.

Altınordu'nun İslamlaşması    
Ahalisi 922'den beri müslüman olan Altın Ordu'da Batu'nun küçük biraderi Berke Han'ın (1255-1266) Müslümanlığı kabul etmesiyle, bu ülke, tam mânasiyle bir Türk-İslâm devleti haline gelmiştir. Zaten bu mıntıkada 922'den beri İslâm kültürü yayılmıştı. Saray şehri kurulup da Türkistan'la ticaret münasebetleri tekrar kuvvet bulduktan sonra, Altın Ordu'da müslüman tesirinin birdenbire başka tesirlere üstün geldiğini görüyoruz; neticede Saray hanları müslüman oldular.  Berke Han'ın hâkimiyet zamanı, Altın Ordu'nun, Büyük Hakanlıktan ayrıldığı, yani istiklâlini ilan ettiği zamana tesadüf etmektedir; Berke Han kendi namına sikke bastırmakta ve tamamiyle müstakil bir hükümdar gibi hareket etmekte idi. Umumiyetle onun zamanı Altın Ordu'nun en parlak devri olarak tanınmaktadır; Yeni bir "Saray" (Yeni Saray) şehrinin kuruluşu da bunu teyit etmektedir.

Özbek Han (1313-1342) zamanında İslâm dini büsbütün kuvvetlendi. Saray şehri, diğer İslâm memleketlerinin büyük şehirleri gibi camiler, medreseler ve tekkelerle süslenmeğe başlandı; hükümdar sarayında âlimler, şeyhler, seyyitler ve hocalar itibar kazandılar; medreseler ve mektepler açıldı. Muhtelif İslâm memleketlerinden ustalar çağrılmaya başlandı. Meşhur İslâm âlimlerinden Kutbettin-ür-Razî, Şeyh Sadettin Teftezî ve başkalarının Canibek Han zamanında (1340-1357) Saray şenrinde kaldıkları malûmdur. Nehc'ül-feradis gibi enteresan bir kitabın ya doğrudan doğruya Saray'da veya Saray hanlarının emriyle, yine Altın Ordu hâkimiyetinde bulunan, Harezim'de tertip edilmiş olması, yazı dilinin burada mühim gelişme kaydettiğini göstermektedir.
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı yazısı toplam 6030 defa okundu
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinde Etnik Dinsel Yapı | Türklerin Tarihi