Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi

Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi



Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
 
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi
Kategori : Türklerin Tarihi

Altın Ordu Devletinin İdare Sistemi    

Altın Ordu'nun idare sistemi eski Türk esaslarına dayanmaktadır; bu esaslarda bilhassa bozkır an'anesi ve teşkilâtı mühim bir yer tutuyordu. Ahalinin gittikçe toprağa bağlanması, ziraat, ticaret ve sanayiin gelişmesi üzerine devlet idaresinde bu esaslar da dikkate alınmıştı. Altın Ordu'nun resmi ismi aslında "Büyük Ordu"dur. Bu devlet birkaç kısma yahut "Ulus"a ("ölüş, hisse" bölünürdü; Rusya bile birkaç "Ulus"tan ibaret olduğu gibi, Başkurt, Bulgar, Mokşı elleri de birer ayrı ulus teşkil etmişti; bundan başka Kafkas ve Karadeniz sahaları da ayrı uluslara bölünmüştü.  Ulus onun başında bulunan türe (büyük memur)lerin adını alırdı. Ulus içinde de, Çingiz'in tesbit ettiği ve tamamiyle askerî mahiyette olan bir bölüm vardı; ezcümle: Tümen (10 bin), bin, yüz ve on beylikleri; tümen beyi, onbin kişilik kuvveti çıkaran bölgenin başbuğu, bin beyi, bin kişilik kuvvetin başı v.s. Bu bakımdan Altın Ordu gayet intizamlı bir askerî ve mülkî idare teşkilatına sahipti. Halis Türk olan ulusların en yüksek idare (sivil) memuruna Daruga denilirdi, ki vali karşılığı olsa gerektir; Rus uluslarındaki en yüksek Tatar valisi de Baskak adını taşırdı; baskakların idarî merkezine de "yurt" denirdi. Baskaklar bulundukları yerde, Rus knezleri ve ahalisinin Altın Ordu'ya boyun eğmelerine nezarete memurdu; bu maksatla onun emrinde asker de bulunurdu. Rus ahalisinden "kafa vergisi" alındığından, ahali sayımı yapılır (ilk sayım 1257'de) ve ona göre baskaklar vergi alırlardı; mal ve mülkten ayrıca aşar (onda bir) da toplanmakta idi. Darugaların da aynı şekilde icrai faaliyette bulundukları görülmektedir; yerli Türk ahalisinin birçok mükellefiyetlere tabi olduğu, yarlıklardan anlaşılıyor. Ancak "Tarhan" olan kimseler, her nevi mükellefiyetten ve vergilerden kurtuluyorlardı. Tarhanlık hakkı da han tarafından verilir ve "Tarhanlık yarlığı" ile tastik olunurdu.
Hana devlet idaresinde "Divan" adını taşıyan bir meclis yardım ederdi. Ekseri Türk-İslâm devletlerinde tesadüf ettiğimiz bu müessesenin Altın-Ordu'daki mahiyeti kat'î olarak bilinemiyor; bilhassa bu divanın yazıcıları (Divan bitikçi'leri) tâbiri yarlıklarda sık sık zikredilmektedir. Dış memleketlere gönderilen elçilere ve yardımcılarına "elçi-keleci" denirdi. Ayrıca yol, vergi, ticaret işlerine nezaret eden memurlar mevcut olup bunların vazifeleri birer birer tâyin ve tesbit edilmişti.Ticaretin Altın Ordu'da çok inkişaf ettiğini de söylemiştik; buna bağlı olarak para sistemi de gayet muntazamdı; maden para ile yanyana, kâğıt para usulü de vardı.




Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi yazısı toplam 4582 defa okundu
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi
Altın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin TarihiAltın Ordu Devletinin Idare Sistemi | Türklerin Tarihi