Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi

Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
 
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat
Kategori : Türklerin Tarihi

Babür İmrapatorluğunda bilim, kültür ve sanat  

Kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu, büyük kumandan devlet adamı ve teşkilatçı olan Babür, aynı zamanda büyük bir edip, şair, alim idi. Bilim ve sanat adamlarını koruyor, teşvik ediyordu. "Eğer baban iyi kanun koymuşsa onu muhafaza et, yürürlükte tut, eğer bu kanun fena ise, ihtiyacı karşılamaz duruma gelmişse, yenisini yap" ilkesinden hareket ederek, yararlı kanun ve müesseselere işlerlik kazandırıyor, bunları geliştiriyor, modası geçmiş, yetersiz kalmış olanlarını yürürlükten kaldırıyordu. Babür

İmparatorluğu'nda ekonomik hayat tarıma dayanıyordu. Sebzecilik, tütüncülük, afyonculuk yaygındı. En çok pamuk üretilirdi ve dokumacılık ileriydi. Yün, pamuk ve ipekli kumaşlar, elle yapılan eşyalar Avrupalılara satılır, dışarıdan çok az şey alınırdı. Çünkü ülke, o zamanki nüfusuna yeterli bir ekonomiye sahipti. Bununla beraber, yağmursuz geçen yıllarda büyük kıtlıklar olurdu. Babür İmparatorluğu'nda büyük şair, edip ve tarihçiler yetişmiştir. Mimarlık çok yüksek bir seviyeye çıkmış, bütün Hindistan çok güzel eserlerle adeta doldurulmuştur.

Hindistan'daki bu Türk İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarların en büyük hata veya kusuru, devletin geleceğini düşünerek, çok nüfuslu bu ülkede Türk nüfusu çoğaltmamak olmuştur. Mevcut Türkler azınlıkta kalıyor, onlar da orduda ve devlet işlerinde görev alıyorlardı. Bunun sonucu olarak, Babür zamanında Türkçe olan konuşma ve yazı dili Babür'den sonra yavaş yavaş bırakılmış, onun yerini Farsça, daha sonra Urduca almıştır. Urduca (Orduca), çoğunluğu Türklerden oluşan askerlerin, yerlilerle anlaşmak için kullandığı karma bir dil olarak gelişti. Türkçe, Farsça ve değişik Hindu lehçelerinden alınan kelimelerle meydana gelen bu dil, bu gün Pakistanlıların resmi dilidir ve Hindistan'ın büyük bir bölümünde de konuşulmaktadır.

Hindistan'da dini hayat çanlıydı. Müslümanlık yerliler arasında yayılmıştı. Yalnız Delhi'de binden fazla medrese vardı. Türkistan'dan gelen tasavvuf hareketi Hindistan'ı da etkilemiş ve burada Çişti, Nakşibendî, Kadirî, Sühreverdî, Şettarî tarikatları yaygın hale gelmişti. Fakat, Hindistan'da en ileri giden kültür ve sanat kolları, mimarlık ve edebiyat olmuştur. Bütün dünyanın hayranlığını kazanan Tac Mahal, Hindistan'daki Türk mimarlığının, mimarideki zevk, incelik ve ustalığın sembolü olmuştur. Çağatay edebiyatının en güzel örneklerinden biri sayılan eseri de, bu imparatorluğun kurucusu olan Babür Şah'ın yazdığı Vekayi (Babürname) ile, İstanbullu Mehmed İsa Efendinin Tac Mahal eserleri vardır.
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat yazısı toplam 5561 defa okundu
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi
Babür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin TarihiBabür Devletinde Bilim Kültür Sanat | Türklerin Tarihi