Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi

Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
 
Cumhuriyetle Gelen Reformlar
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

İnkılapçı ve Reformcu Atatürk

Cumhuriyet'in ilanının ardından, yine Mustafa Kemal'in önderliğinde, devlet örgütü ve toplum yönetiminin de çağdaş anlayış ile uyumlu duruma getirilmesi için büyük inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ayrıntılarıyla işleyeceğimiz inkılapların isimlerini burada kısaca belirtelim:

I. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar:
1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
2- Cumhuriyet'in İlanı (29 Ekim 1923)
3- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

II. Sosyal Hayatın Düzenlenmesi:
1- Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
2- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılması ve Türbedarlıklar ile Birtakım Ünvanların Kaldırılması (30 Kasım 1925)
3- Milletlerarası Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925)
4- Milletlerarası Rakamların Kabulü (20 Mayıs 1928)
5- Ölçülerin Değiştirilmesi (1 Nisan 1931)
6- Lakap ve Ünvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
7- Kılık-Kıyafet Değişikliği (3 Aralık 1934)
8- Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
9- Mustafa Kemal'e Atatürk Soyadı Verilmesi (24 Kasım 1934)
10- Kadınların Medeni ve Siyasi Haklara Kavuşmaları:
 a) Medeni Kanun'la sağlanan haklar (17 Şubat 1926)
 b) Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)
 c) Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)

III. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar:
1- Şeriye Mahkemeleri'nin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatı'nın Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)
2- Türk Medeni ve Borçlar Kanunu (17 Şubat 1926)
3- Ceza Kanunu (1926)
4- Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (1927)
5- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (1929)
6- İcra ve İflas Kanunu (1932)
7- Kara ve Deniz Ticareti Kanunu (1926, 1929)

IV. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar:
1- Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu (3 Mart 1924)
2- Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)
3- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Nisan 1931) Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır. (3 Ekim 1935)
4- Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Temmuz 1932) Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır. (24 Ağustos 1936)
5- İstanbul Darülfünunu'nun kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanlığınca yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun. (31 Mayıs 1933) İstanbul Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır.

Ne var ki, Türk Milleti'ni çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan bu gelişmeler karşısında, sayıları az da olsa bazı muhalif gruplar ortaya çıkmıştır. Hatta Büyük Önder'e suikast girişiminde bulunacak kadar ileri gitmişlerse de başarılı olamamışlardır. Türk Milleti tek bir vücut olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almış; gerek kendisine gerekse inkılaplarına gönülden destek vermiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, bir taraftan da Milli Mücadele'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan Nutuk adlı eserini kaleme almış ve bunu 1927 yılında, Parti Kongresi'nde altı gün süren unutulmaz bir söylevle okumuştur. Bilim adamları ve uzmanların ortak kanaatiyle, "Değerli tahlil ve tenkitlerle dolu olan bu eser, Türk tarihinin olduğu kadar Türk edebiyatının da ölmez eserleri arasında yerini almıştır."
Cumhuriyetle Gelen Reformlar yazısı toplam 10218 defa okundu
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi
Cumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet TarihiCumhuriyetle Gelen Reformlar | Cumhuriyet Tarihi