Nokta | Dilbilgisi Noktalama

Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi Noktalama Nokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi Noktalama Nokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama
 
Nokta
Kategori : Dilbilgisi Noktalama

Nokta ( . ) 

* Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
(Reşat Nuri Güntekin)

* Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).
 
* Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII - XIV. yüzyıllar arasında.

* Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.

*Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923.
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923.

* Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15'te kalktı. Toplantı 13.00 te başladı.
Tören 17.30'da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)

* Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

* Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.

* Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20
Nokta yazısı toplam 4687 defa okundu
Nokta | Dilbilgisi Noktalama Sayfayı Yazdır    Nokta | Dilbilgisi Noktalama Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Nokta | Dilbilgisi Noktalama
Nokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi NoktalamaNokta | Dilbilgisi Noktalama