Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi

Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
 
Harf Devrimi
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Harf İnkılabı

Bu eğitim hamlesinin önemli bir aşaması da harf inkılabıdır. Bu inkılapla, Arap alfabesi terk edilmiş ve Batı medeniyetine açılımı sağlayan Latin harfleri kullanılmaya başlanmıştır.
Arap alfabesi, yüzyıllardır kullanılmasına rağmen, Türk dilinin tam olarak ifade edilmesinde yeterli olmamaktaydı. Örneğin, Türkçede sekiz sesli harf varken bu sayı Arapçada üçtür.
Türkçenin, Latin harfleriyle yazılması için çeşitli girişimler başlatılmışsa da bu çabalar, tepkiler yüzünden yarıda kalmıştır. II. Meşrutiyet den sonraki ciddi çalışmalar, Atatürk tarafından esas anlamıyla hayata geçirilmiştir.
Harf devrimine ilk olarak, 1923 teki İzmir İktisat Kongresi nde temas edilmiş, Mustafa Kemal in direktifleriyle 1927 yılından itibaren ciddi bir hazırlık dönemi başlamıştır. Atatürk, 9 Ağustos 1928 de, yeni Türk harflerinin kabul edileceğini açıklamıştır. Bu konuda: Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz... Bütün millete, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu bir yurtseverlik ve milliyetçilik görevi biliniz , diyen Mustafa Kemal, sözlerine şöyle devam etmiştir:
Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olanların utanması lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa, bu hata bizim değildir. Türk ün seciyesini anlamayarak kafasını bir takım zincirlerle saranlarındır.
 Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları tashih edeceğiz. Bu hataların tashih olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir sene içinde bütün Türk heyet-i içtimaiyesi yeni harfleri öğrenecektir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla, bütün medeni dünyanın yanında olduğunu gösterecektir.
 Atatürk, harf devrimi konusundaki gelişmeleri görmek için gezilere çıkmış, halkın yeni harfleri öğrenmesi için, bir öğretmen olarak onlara öncülük etmiş ve Başöğretmen olarak anılmıştır.
Yeni harflerin kullanımıyla ilgili yasa 3 Kasım 1928 de yürürlüğe girmiş, böylece Türkçe, Latin harfleriyle yazılmaya başlanmıştır. Atatürk, devrimin başarısını şu sözleriyle belirtmiştir:
Arap harfleriyle hiç yazmak, okumak bilmeyenlerin Türk harfleriyle derhal ünsiyet etmiş olduklarını gördüm...Yüce Türk miletinin hayırlı olduğuna kanaat getirdiği bu yazı meselesinde bu kadar yüksek şuur ve intikal, bilhassa istical göstermekte olduğunu görmek benim için cidden büyük bir saadettir. Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle gözler kamaştırıcı Türk manevi inkişafını vasıl olabileceği kudret ve itibarın beynelmilel seviyesini gözlerini kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki, bu manzara beni kendimden geçiriyor.  
Harf Devrimi yazısı toplam 4954 defa okundu
Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Harf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi
Harf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet TarihiHarf Devrimi | Cumhuriyet Tarihi