Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi

Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
 
Hukuk Alanındaki Devrimler
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Hukuk Alanındaki İnkılaplar

Hilafetin kaldırılmasıyla beraber, 3 Mart 1924 günü Şeriye ve Evkaf Bakanlığı nın ve Şeriye Mahkemeleri nin kaldırılmasıyla, hukuk konusunda yeni düzenlemeler yapılacağının işaretleri verilmiş oldu.
Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde, kurumlardaki yozlaşma adalet sistemini de etkilemiş, kadılardaki başıbozukluk, adaleti güçlünün lehine kullanır hale getirmiştir. Mahkemeler, Mecelle adı verilen ve Hanefi fıkhına göre hazırlanmış kanunlara göre işlerdi. Mecelle, yarı teokratik ve yarı laik bir özellik taşımasına rağmen, günün gelişen şartlarına uyum gösteremiyor ve bazı hükümleri de uygulanamıyordu.
Yeni Türkiye devletinin kurulmasıyla eski yönetimin işlerliğini kaybetmiş bütün kurum ve kuruluşlarının da yeni bir yapıya oturtulması gerekmişti. Çünkü Osmanlı devletindeki bazı uygulamalar, geçmiş yıllarda sorunsuz işlemiş olsalar da, değişen ve gelişen koşullar karşısında aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu bozulan kurumlardan biri de adalet kurumudur.
Atatürk, bu başıbozukluğu ve çözüm yolunu şöyle açıklamıştır:
Önemli olan nokta , adalet anlayışımızı, kanunlarımızı, adalet teşkilatımızı, şimdiye kadar bizi şuurlu, şuursuz tesir altında bulunduran, asrın gereklerine uygun olmayan bağlardan bir an evvel kurtarmaktır. Millet, her medeni memlekette olan adalet işlerindeki ilerlemenin, memleketin ihtiyaçlarına uyan esaslarını istiyor. Millet hızlı ve kesin adaleti temin eden medeni usulleri istiyor. Milletin arzu ve ihtiyacına tabi olarak adalet işlerimizde her türlü tesirlerden cesaretle silkinmek ve hızlı ilerlemelere atılmakla asla tereddüt olunmamak lazımdır. Medeni hukukta, aile hukukunda takip edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır. Hukukta idare-i maslahat ve hurafelere bağlılık, milletleri uyanmaktan men eden en ağır bir kabustur. Türk Milleti, üzerinde böyle bir ağırlık bulunduramaz.
...Milletin ateşli inkılap hamleleri esnasında sinmeye mecbur kalan eski kanun hükümleri, eski hukukçular gayret ve çalışma gösterenlerin etki ve ateşi yavaşlamaya başlar başlamaz derhal canlanarak inkılap esaslarını ve onun samimi takipçilerini ve onların aziz ülkülerini mahkum etmek için fırsat beklerler...
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yabancı uyrukluların yargılanmasının kendi konsolosluklarına bırakılması bağımsızlık hakkıyla uyum göstermiyordu. Bu durum, Osmanlı adalet sisteminde onarılması güç yaralar açmıştı. Her ne kadar Lozan hükümleri uyarınca bu adli kapitülasyonlar kaldırılıyorsa da; yine de merkezden yönetilen adalet düzeni oluşturulması mümkün olamıyordu.  
Bu olumsuz şartları ortadan kaldırmak için, 1923 te kurulan medeni kanun komisyonları, Mecelle nin ıslahı çalışmalarına başlamışsa da, bir netice alamadan faaliyetlerine son verilmiştir. Bu tıkanıklığı çözmek için harekete geçen Mustafa Kemal, hukuk sisteminde köklü, değişikliklere girişmiştir. Benzerlerine göre daha sade ve yeni olan İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926 da Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt un Adalet Bakanlığı sırasında kabul edilmiştir. Bu kanunla, azınlık cemaatleri de Medeni Kanun hükümlerini kabul etmiş oldular. Bu kanun çerçevesince ayrıca, 4 yıl içinde, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Kara Ticaret Kanunu, Deniz Ticaret Kanunu, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi kanunlar yürürlüğe girmiştir. Bu girişimlerden önce de, 05 Kasım 1925 de, Ankara Hukuk Fakültesi açılmıştır.
Medeni Kanun la, Türkiye de laik hukuk sistemine geçilmiş, kadın erkek eşitliği kabul edilmiş, medeni nikah ilkesiyle çok eşlilik kaldırılmış, kadının her alanda faaliyette bulunmasına imkan sağlan mıştır.
Hukuk Alanındaki Devrimler yazısı toplam 4672 defa okundu
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi
Hukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet TarihiHukuk Alanındaki Devrimler | Cumhuriyet Tarihi