Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk

Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk
 
Atatürk ün Dış Politikası
Kategori : Atatürk

Atatürk ün Dış Politikası

Atatürk ün dış politikasına değinmek, onu anlamak için çok önemlidir. Çünkü onun Milli Mücadele yi başlattığı günlerde, muhteşem bir geçmişe sahip bir devlet yıkılıyor ve yeni bir devletin ilk adımları atılmaya başlanıyordu. Atatürk ün bu dönemde dış politikada attığı her adım, yeni devletin geleceği bakımından çok önemliydi.

Atatürk ün dış politikada amaçları şöyledir;
1-Milli Bir Devlet Kurmak
Milli Mücadele yi başlattığı sırada, Mustafa Kemal in ilk amacı ülkenin düşman işgalinden kurtarılması ve milli sınırlar içinde bir Türk Devletinin kurulmasıydı. Mustafa Kemal, bu fikirlerini önce yakın arkadaşlarına kabul ettirmiştir. Daha sonra Misak-ı Milli ile başlayan, Erzurum ve Sivas Kongresi nde genişletilen ve son olarak da İstanbul Meclis-i Mebusan ı tarafından kabul edilen bu çok önemli belge, Mondros Ateşkesi ile tüm dünyaya duyurulmuştu.

2-Tam Bağımsızlık
Osmanlı Devleti, son dönemlerinde dış müdahaleler, yabancılara tanınan imtiyazlar ve kapitülasyonlar yüzünden, bağımsızlığını hemen hemen yitirmiş durumdaydı. Atatürk ün hedefi ise, bağımlılıkları tamamen ortadan kaldırıp tam bağımsız bir ülkeye kavuşmaktı. Zaten Milli Mücadele nin çıkış noktası da buydu. Yapılan bütün antlaşmalarda, bütün görüşmelerde, Atatürk ün koyduğu şartların önemli bir kısmını bu konu teşkil ediyordu.

3-Batılılaşmak
Yüzünü batıya çevirmiş Türk dış politikası ve modernleşme çabaları, Atatürk ile başlamıştır. Atatürk, Türkiye nin uygar dünyadaki yerini alabilmesi için, batılılaşması gerektiğine inanmış, Türkleri, bütün medeni milletlerin dostu olarak tarif etmiştir. Yabancıların, bize zarar vermemek, özgürlüğümüzü kısıtlamaya çalışmamak şartıyla ülkemizde diledikleri gibi davranabileceklerini belirtmiştir.
Yeni Türkiye yi Avrupa Türkiye si olarak tanımlamıştır.
Yalnız, burada şunu hatırlatmakta yarar vardır: Atatürkçü düşüncede batılılaşmak, hiçbir zaman körü körüne bir batı taklitçiliği olarak tanımlanmamıştır. Örneğin, başka bir ülke yerine İsviçre Medeni Kanunu nun örnek alınması, bu belgenin Türkiye ye özgü şartlara daha fazla uymuş olmasındandır.

4-Mazlum Milletlere Örnek Olmak
Atatürk, tam bağımsız bir Türk Devleti kurmanın yanı sıra, Milli Mücadele hareketiyle, başka mazlum milletlere de kurtuluş hareketleri için örnek istiyordu. Bunun en açık ifadesini, devlet adamlarının onunla ilgili sözlerinde görürüz. Örneğin Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba, Atatürk ile ilgili olarak şunları söylemiştir:
Mustafa Kemal in kişiliği, halk kitlelerinin ayaklanması ve halk mücadelelerinin ölçüsü olmuştur. Bu mücadeleler O nun ölümünden sonra genişlemiştir. Doğu ve batı blokları arasındaki üçüncü dünyaya da sirayet etmiş ve onu sömürge tahakkümünden kurtarmıştır  
Atatürk ün Dış Politikası yazısı toplam 5947 defa okundu
Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk ün Dış Politikası | Atatürk
Atatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | AtatürkAtatürk ün Dış Politikası | Atatürk