Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk

Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
 
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem
Kategori : Atatürk

Atatürk'ün Türk Diline ve Türk Tarihine Verdiği Önem

Ulu Önder Atatürk, Türk dilini, Türk Milleti için bir hazine olarak görmektedir.
Atatürk e göre Türk Milletinin dili Türkçe dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay dildir. , Türk dili, Türk Milletinin kalbidir, beynidir.


Atatürk ün düşüncelerinde millî dil , Türk Milletini birarada tutan, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Milli duygular ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin, milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Dil, millî duyguyu geliştirerek, milli şuuru ortaya çıkarır; bu yönüyle dil, bağımsızlığın korunmasında da görev almış olur. Büyük Önder, Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını, korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır diyerek, milli dilin korunması konusundaki hassasiyetini belirtmiştir.

Atatürk, milli dilin korunması ve gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda çalışmalar yapmış, Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir diyerek, milletimizin birlikteliği için Türk diline verilmesi gereken önemi vurgulamıştır. Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, alakalı olmasını isteriz. sözüyle de, bu konuda devlete düşen göreve işaret etmiştir.

Atatürk, Türk milliyetçiliğinin yerleşmesi ve sağlamlaşması hususunda, milletin ortak dil konusunda bilgilenmesi gerektiğine inanmış ve bu amaçla çalışmıştır. Bu doğrultuda, Atatürk ün talimatıyla;12 Temmuz 1932 de, daha sonra Türk Dil Kurumu adını alacak olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Atatürk, Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat incelemiş, dönemindeki bilginleri, Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerin ilk iki cildi, onun sağlığında yayımlanmış; Divanü Lügati t-Türk, Kutadgu Bilig gibi eserler üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır.
Atatürk, kendinden sonra gelecek nesillerin de Türk diline ve tarihine sahip çıkmalarını istemiş, bu amaçla kurulan kurumların çalışmalarına maddi manevi katkıda bulunmuştur. Atatürk ün Türk Tarihi ve Türk Dili konularına ne denli önem verdiği, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile, mal varlığını Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu na bırakmış olmasından anlaşılır. Bu iki kurumun bütçesi, bugün de Atatürk ün mirasından karşılanmaktadır.

Bir insanın milli değerlerine sahip çıkması için milletini sevmesi; milletini sevmesi için ise onu tanıması gerekir. Milletinin geçmişte yaşadıklarını öğrenen insan, ona daha sağlam bağlarla tutunur; sadakati katlanarak artar ve milli duyguları daha da perçinlenir. Türk Milletinin büyüklüğüne ve üstün uygarlık yeteneklerine gönülden inanan Atatürk; uygar milletlerin düzeyine çıkabilmek için, Türk Milletinin önce tarihini bilmesi gerektiğini düşünüyordu. Atatürk ayrıca, tarih öğrenim sürecinin, ilk kaynaklardan bizzat araştırılıp öğrenilmesi taraftarıydı. Atatürk, bu düşüncesinin nedenini şu sözleriyle açıklamıştır:
Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef al (faaliyet) ve hareketlerimizle gösterelim. Bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.

Atatürk e göre, Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve tanıtmak şarttır. Yaşamı boyunca, tarih incelemelerinde, Türk ve yabancı tarihçilerle beraber çalışan Atatürk; bu araştırmalardan edindiği bilgileri, Türk Milletine aşılamak istemiştir. Türk Milletinin büyüklüğüne bütün Türklerin inanmasını arzulayan Atatürk, bu fikri savunmayı hayatı boyunca amaç edinmiştir.
Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve geniş uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. ... Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. diyerek; Türk insanının tarihini öğrenmesinin önemini vurgulamış; aşağıdaki sözleriyle de bu konudaki çalışmalara olan güvenini belirtmiştir:
Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline, değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı sonuçlar vereceğine şimdiden inanmalısınız.  
 Türk kültürünü ve Türk tarihini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla, Atatürk kurumun çalışmalarına önderlik etmiş, çalışma planını kendisi çizmiş; Türk ve Türkiye tarihini aydınlatacak araştırmacılara yol gösterici nitelikte aşağıdaki direktifleri vermiştir:
.... Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.  
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem yazısı toplam 30018 defa okundu
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk Sayfayı Yazdır    Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk
Türk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | AtatürkTürk Diline Ve Tarihine Verilen önem | Atatürk