Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk

Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
 
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması
Kategori : Atatürk

ATATÜRK"ÜN BALIKESİR PAŞA CAMİİ KONUŞMA

Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah"ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygemberimiz Efendimiz, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara hakâyık-ı diniyyeyi tebliğe me"mur rasûl olmuştur. Kanun-u Esâsîsi, cümlemizce malûmdur ki, Kur"anı azümişşan"daki nusustur. İnsanlara feyz vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevâfuk ve tetâbuk ediyor. Eğer akla, mantığa, hakîkate tevâfuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavânin-i tabiiyye-ı ilâhiyye beyninde tezad olması icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyyenin menbaı Cenab-ı Haktır.

Arkadaşlar; Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet eylediği hânesi, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allah"ın evi idi. Kendi husûsi işlerini kendi evinde görür, âmmenin, ümmetin hizmetini de Allah"ın evi olan câmi-i şerîf"te ru"yet eylerdi. Biz de hazret-i peygamber"in usûlüne ikdida ederek, milletimize teallük eden husus için şu Beytullah"ta toplandık. Şimdi Hazret-i Allah"ın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir"in dindar ve kahraman insanlarına arz-ı şükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olacağımı ümid ediyorum.

Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itâat ve inkıyâd-ı tâmme ile ibâdet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifa etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve istikbâlimiz iç:in, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum.mal-i milliyye, irâde-i milliyye yanlız bir şalısın düşüncesinden değil, bil"umum efrâd-ı milletin arzularının,
Emellerinin muhassalasından ibârettir.
Binaenalyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

07.02.1923  (Türkçeleştrilmiş Hali)
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması yazısı toplam 7858 defa okundu
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk
Atatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | AtatürkAtatürk ün Balıkesir Paşa Camii Konuşması | Atatürk