Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
 
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları
Kategori : Cumhuriyet Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları (1923-1938)

*Büyük Önder Atatürk, ülkesinin geleceği, güvenliği ve medeni devletler arasında yerini alabilmesi için, zor zamanlarda yapılan bu antlaşmalarla dış siyasetteki yolu tespit ederek, ülkemizi bizlere emanet etmiştir. 24 Temmuz 1923

*Lozan Barışı imzalandı.
10 Aralık 1923

*Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Hükümeti arasında Ankara'da Dostluk Antlaşması imzalandı.
15 Aralık 1923

*Türkiye ile Arnavutluk arasında İkamet Mukavelesi imzalandı.
15 Aralık 1923

*Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması İstanbul'da imzalandı.
28 Ocak 1924

*Türkiye-Avusturya Dostluk, Ticaret ve İkamet Antlaşmaları İstanbul'da imzalandı.
31 Mayıs 1924

*Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.
4 Ağustos 1924

*Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
21 Eylül 1924

*Samsun-Çarşamba Demiryolu'nun temeli Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldı. Gazi Mustafa Kemal, törende yaptığı konuşmada 'Bu memlekete iki şey gerek: Yol ve okul.' dedi.
27 Eylül 1924

*Türkiye-İspanya Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı.
11 Ekim 1924

*Türkiye-Çekoslavakya Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı.
1 Aralık 1924

*Türkiye ile Estonya arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.
9 Aralık 1924

*Türkiye-Finlandiya Dostluk Antlaşması imzalandı.
15 Ağustos 1925

*Kayseri'de tayyare ve motor fabrikası kurulması için Junkers Firması'yla antlaşma imzalandı.
19 Eylül 1925

*Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması Cenevre'de imzalandı.
18 Ekim 1925

*Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı.
28 Ekim 1925

*Türkiye-Sırp-Hırvat-Sloven Dostluk Antlaşması imzalandı.
17 Aralık 1925

*Türk-Sovyet Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (SSCB bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)
30 Ocak 1926

*Türkiye-Şili Dostluk Antlaşması imzalandı.
18 Şubat 1926

*Türkiye ile Amerika arasında geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.
11 Mart 1926

*Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
25 Mart 1926

*Türkiye ile Almanya arasında geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.
2 Haziran 1926

*Türkiye ile Finlandiya arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
5 Haziran 1926

*Musul sorunu, Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara'da
imzalanan antlaşma ile çözümlendi.
20 Aralık 1926

*Türkiye-Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı.
20 Aralık 1926

*Türkiye-Macaristan Krallığı İkamet Mukavelenamesi imzalandı.
4 Mayıs 1927

*Türkiye ile İsviçre arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
31 Mayıs 1927

*Türkiye ile Çekoslovakya arasında Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı.
28 Ağustos 1927

*Türkiye, Belçika ve Lüksemburg arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
4 Şubat 1928

*Türkiye-İsveç Ticaret Antlaşması imzalandı.
12 Şubat 1928

*Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
12 Mart 1928

*Türkiye-Estonya Ticaret Antlaşması imzalandı.
9 Aralık 1928

*Türkiye-İsviçre Uzlaşma ve Adli Tesviye ve Tahkim Muahedenamesi imzalandı.
4 Ocak 1929

*Türkiye-Uruguay Dostluk Antlaşması imzalandı.
27 Mart 1929

*Yunan-Yugoslav Dostluk Antlaşması imzalandı.
11 Haziran 1929

*Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.
12 Ağustos 1929

*Türkiye ile Finlandiya arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
29 Ağustos 1929

*Türkiye ile Fransa arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
4 Aralık 1929

*Türkiye-Uruguay Dostluk Antlaşması imzalandı.
9 Aralık 1929

*Türkiye-İtalya Tahkimnamesi imzalandı.
21 Aralık 1929

*Türkiye ile İrlanda arasında geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.
21 Mayıs 1930

*Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
22 Haziran 1930

*Türkiye ile Avusturya arasında Ticaret ve Hukuk Antlaşması imzalandı.
17 Eylül 1930

*Türkiye-Litvanya arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.
17 Ocak 1931

*Türkiye-Çekoslovakya Ticaret Antlaşması imzalandı.
16 Mart 1931

*Türkiye-Norveç İkamet, Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.
5 Aralık 1931

*Başbakan İsmet İnönü ile Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
3 Temmuz 1932

*Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da Askeri Antlaşma imzalandı. Antlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi.
22 Nisan 1933

*Osmanlı Duyun-u Umumiye (genel dış borçlar) İdaresi arasında imzalanan antlaşma ile Osmanlı dönemi borçlarının tasfiyesine başlandı.
8 Mayıs 1933

*Türkiye ile Yunanistan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
21 Ocak 1934

*Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Kredi Antlaşması imzalandı.
9 Şubat 1934

*Türkiye, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı.
20 Temmuz 1936

*Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki tüm haklarını tanıyan ve kabul eden Monteux Antlaşması imzalandı.
9 Kasım 1936

*Montreux Boğazlar Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi.
24 Ocak 1937

*Bulgaristan ile Yugoslavya arasında "Ebedi" Dostluk Antlaşması imzalandı.
7 Nisan 1937

*Türkiye ile Mısır arasında Dostluk, İkamet ve Tabiiyet antlaşması imzalandı.
8 Temmuz 1937

*Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalandı.
12 Ocak 1938

*Türkiye-Letonya Ticaret Antlaşması imzalandı.
14 Ocak 1938

*Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen Sadabat Paktı, TBMM'de onaylandı.
8 Mayıs 1938

*Türkiye ile Almanya arasında Kredi Antlaşması imzalandı.
27 Mayıs 1938

*Türkiye ile İngiltere arasında Kredi Antlaşması imzalandı.
4 Temmuz 1938

*Türkiye ve Fransa, Hatay'da eşit sayıda asker bulundurmaları konusunda  antlaşma yaptı. Türk birlikleri
4 Temmuz'da Hatay'a girdi.
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları yazısı toplam 7339 defa okundu
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi Sayfayı Yazdır    Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet TarihiTürkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları | Cumhuriyet Tarihi