Atatürk ün şiirleri | Atatürk

Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | Atatürk Atatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | Atatürk Atatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk
 
Atatürk ün şiirleri
Kategori : Atatürk

Atatürk'ün Şiirleri

BİR ASKERİN MEZARINA
 
 Şurada, kabrin üzerinde konulmuş bir
 Beyaz taş var, onun altında bayraklar
 Temevvüç ederken, kelleler uçuşurken...
 Celâdeti tâbân olurken aldığı cerîhai mevt
 İle bu âlemi hîçîye vedâ etmiş bir
 Asker yatıyor...
 Onun hâbı istirahate çekildiği şu
 Makberin üzerine rüfekası eşki teessür döktüler.
 Kadınlar dümü rizi mâtem oldular.
 İhtiyarlar nâle eylediler, çocuklar ağladılar.
 Şu söğüt ağacının nim setreylediği senin
 Mezarın üzerine bir zırh başlık ile kılıç hak,
 Olunmuştur. İşte orası o kahramanı muhteremin
 Câyi istirahatidir. Ne mutlu ki, hâki pâye vatan
 Ona nâilini intizar olmuş!... 

                 &

HAKİKAT NEREDE?
 
Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
 Tuna ezelden Türk diyarıdır.
 Bilinen tarihler söylememiş bunu
 Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
 Dinleyin sesini doğan tarihin,
 Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
 Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin.
 Asya nın ortasında Oğuz oğulları,
 Avrupa nın Alplerinde Oğuz torunları
 Doğudan çıkan biz
 Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
 Türk sadece bir milletin adı değil,
 Türk bütün adamların birliğidir.
 Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
 Ey yığın yığın insan gafletleri
 Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
 Hakikat nerede? 

                &

KASİDEİ İSTİBDAT YAHUT KIRMIZI İZLER 
 
Bir köhne kadit parçası, bir çehrei menhus,
 Zulmetler içinde mütereddit, mütelâşi,
 Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
 Efkârı sakimane ile âleme karşı
 Ateş saçarak etmede her gün bizi tehdit,
 Âmali harisanesini eyledi tezyit...
 Gördükçe bu mazlumlarını, sinesi mağrur,
 Tırnaklarını aileler kalbine saplar;
 Mağdurlarının her biri bir kûşede ağlar,
 Katlandı vatan görmeğe evlâdını makhur...
 Birçoklarımız mahpes-ü menfada süründük.
 Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
 Ey kanlı eliyle vatan âmaline hail,
 Ey en milei sürbu cinayata delâil
 Teşkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
 Ey katili şübbanı vatan, katili ahrar,
 Ey varlığı bir millet için bâdii zillet.
 Ey çehresi ifrite veren dehşeti vahşet,
 Zindanları, menfaları, mahpesleri doldur,
 Zinciri esaretle bütün hisleri dondur.
 Teslimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
 Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler...
 Kâbusi hiyanetle vatan can çekişirken
 Âtimizi dendanı harisin kemirirken
 Bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
 Hürriyetin enfası ile herkes uyandı. 
 24 Kasım 1908 
            
                   &
Atatürk ün şiirleri yazısı toplam 18298 defa okundu
Atatürk ün şiirleri | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürk ün şiirleri | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk ün şiirleri | Atatürk
Atatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | AtatürkAtatürk ün şiirleri | Atatürk