Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk

Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
 
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar
Kategori : Atatürk

Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar

Mustafa Kemal in yazma merakı, askeri okul sıralarında başlamıştır. Okul sıralarında edebiyat ve şiire merak salmış; tüm fırsatları değerlendirerek, kendini hatip olarak da yetiştirmeye çalışmıştır.
Suriye ve Makedonya cephelerinde mesleki bilgilerini uygulama fırsatı bulan Mustafa Kemal Atatürk, ordunun aksayan taraflarını tespit etmiş; Alman ordusunun düzenine kendi Ordumuzun tecrübelerini de ekleyerek yeni bir ıslahat hareketinin yapılması yönünde fikirler geliştirmiştir. 1908-1918 yılları arasında, bu konu ile ilgili bazı kitap ve broşürler de kaleme almıştır. Bunlardan;

Takımın Muharebe Eğitimi
Alman General Litzmann ın Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri adlı eserinin tercüme ettiği ilk bölümü; kurmay kıdemli yüzbaşıyken 10 Şubat 1908 yılında tercüme edip haritalı olarak Selanik te basılmıştır.

Bölüğün Muharebe Eğitimi
Mustafa Kemal in yine Alman General Litzman ın Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri eserinden tercüme ettiği eser, 1912 yılında krokili olarak hazırlanmıştır.
Diğer iki kitapçık ise tatbikatların ve manevraların, daha fazla kişiye ulaşması, mesleki ilerlemelerinde faydalı olması amacıyla kaleme alınmış ve bol kroki kullanılmıştır. Bunlar;

Cumalı Ordugâhı
Makedonya daki Cumalı ordugâhında 3. Süvari Tümen komutanı Tuğgeneral Suphi Paşa nın komutanlığında gerçekleştirilen, kendisinin de katıldığı 10 günlük eğitim ve manevralar ile bunlara ilişkin gözlemlerini anlattığı bu eser; 1909 yılında basılmıştır. Bu esere 7 adet kroki de eklenmiştir.

Taktik ve Tatbikat Gezisi
Atatürk bu kitapçığı, bir muharebe sırasında sadece belli kuralların uygulanmasıyla zafer kazanılamayacağını; komutanların yüksek bilgiyle donanmış olmaları sayesinde birliklerin başarılı olacağını belirtmek için kaleme almıştır.

Zabit ve Kumandan İle Konuşmalar
Arkadaşı Nuri Conker in Zabit ve Kumandan adlı eserine karşılık olmak üzere, Atatürk ün askerlik konusunda yazmış olduğu en önemli eseridir.

Nutuk
Nutuk, Atatürk ün, İstiklal Savaşı nı, Cumhuriyet in kuruluşunu ve inkılapların gerçekleştirilişini ve o günün koşullarını anlattığı eseridir. Atatürk bu eserini, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Meclis te okumuştur. Nutuk, 1934 yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca üç cilt halinde yeniden basılmıştır.

Geometri
Öğrencilerin Arapça ve Farsça terimleri anlamakta zorluk çektiklerini gören Atatürk; ders kitaplarından bu yabancı terimleri temizlemek için bizzat örnek olmuş,
1936-1937 yılları arasında, bu eseri kaleme almıştır.
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar yazısı toplam 4734 defa okundu
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk Sayfayı Yazdır    Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk
Atatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | AtatürkAtatürk ün Kaleme Aldığı Bazı Kitaplar | Atatürk