Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi

Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
 
Ikinci Kavimler Göçü
Kategori : Dünya Tarihi

İkinci Kavimler Göçü ve Hun Başbuğu Uldız

Batıda Hun baskısı, 400 yılına doğru, başbuğ Uldız (Grek ve Latin kaynaklarında: Huldin, Uldin, daha çok Uldiz) kumandasında iyice hissedildi. Balamir in oğlu veya torunu olduğu sanılan Uldız, Attilla nın son yıllarına kadar takip edilecek olan Hun dış siyasetinin esaslarını tespit etmiş ki, buna göre, Doğu Roma, yani Bizans daima baskı altında tutulacak, Batı Roma ile iyi münasebetler devam ettirilecekti. Çünkü, Bizans ın Hun nüfuzuna alınması ilk hedefi teşkil ediyor, buna karşılık, Batı Roma topraklarına tecavüz ederek huzursuzluk çıkaran barbar kavimler aynı zamanda Hunlar ın da düşmanları oldukları için, Batı Roma ile müşterek hareket gerekiyordu. Nitekim Uldız ın Tuna da görünmesi ile Kavimler Göçü nün 2. büyük dalgası başlamış, Asding Vandalları, 401 de Batı Roma eyaletlerine girmişler, Hunlar dan kaçan Vizigotlar da İtalya da görülmüşlerdi. Lombardia üzerinden Galya ya uzanan Alarik in idaresindeki bu Got tehlikesi Romalı ünlü kumandan Stilikho tarafından güçlükle önlendi (Nisan 402).
Fakat daha korkunç bir barbar belirdi ki, bu da Hun korkusu ile yerlerini terk etmiş olan Vandallar ı, Sueb leri, Kuad ları, Burgond ları, Sakson ları, Alaman ları vb. kendi demir yumruğu altında birleştirmiş olan Roma üzerine atılan Radagais idi. İtalya da müthiş tahribat yaparak, Roma yı yeryüzünden kaldıracağını ilan ediyordu. Stilikho nun bile Pavia savaşında durdurmağa muvaffak olamadığı bu barbar şef, ancak Türkler karşısında mağlup oldu.
Büyük Faesulae (=Fiesole, Floransa nın güneyinde) muharebesinde bizzat Uldız ın kumanda ettiği Romalı kuvvetlerle takviyeli Hun ordusu tarafından mağlup edilen Radagais yakalandı ve idam edildi (Ağustos 406). Bu zaferi ile Uldız Roma gibi büyük bir medeniyet merkezini kurtarmış oldu Aynı zamanda Hun kudretinden bir kere daha ürken Vandal, Alan, Sueb, Sarmat, Kelt vb. kütlelerini Ren nehri ötesine, Galya ya gitmeğe zorlamakla, Hunlar ın batı istikametindeki yolları üzerindeki engelleri kaldırmış, buralarda Hun kuvvetlerinin serbest hareketlerine imkan hazırlamıştır
Ikinci Kavimler Göçü yazısı toplam 4877 defa okundu
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi
Ikinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya TarihiIkinci Kavimler Göçü | Dünya Tarihi