Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi

Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
 
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi
Kategori : Türklerin Tarihi

Gök-Türk Hakanlığı nın Türk Tarihi İçindeki Önemi

Asya Büyük Hun İmparatorluğu ndan sonra, her yönden temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci süper Türk imparatorluğu (cihan devleti) vasfında olan Gök-Türk Hakanlığı Türk sözünü ilk defa resmi devlet adı olarak kabul etmekle bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış, doğu Sibirya daki Yakut Türkleri ve batıda Ogur (Bulgar) Türkleri dışındaki, Türk asıllı bütün kütleleri kendi idaresinde birleştirmiştir. Hakanlığın yıkılmasından sonra, bir yelpaze gibi açılarak dört tarafa yayılan çeşitli Türk zümreleri gittikleri yerlerde Türk adını ve onun idarî, siyasî ve iktisadî geleneklerini yaşatmışlardır. Yine Ogurlar ve Yakutlar hariç, bütün Türkler in tarihinde Gök-Türk teşkilatının, edebiyatının töre ve hayat telakkîsinin izleri devam etmiştir. Gök-Türkler den sonra r Türkçesi (Ogur lehçesi) müstesna, bilimum Türkçe lehçe ve ağızları Gök-Türk Türkçesi nin damgasını taşır. Doğudan batıya: Orta Asya, Türkistan, Maveraünnehir, Kuzey Hindistan, İran, Anadolu, Irak, Suriye ve Balkan Türkleri, Gök-Türkler yolu ile Türk tür. Bizim diğer Türk devlet ve zümrelerinden ayırt etmek üzere Gök-Türkler dediğimiz bu topluluk kendine umumiyetle Türk veya Türük diyordu. Ancak kitabelerde kendileri için bir defa Gök-Türk (Kök-Türk) kullanmışlardır ki, Gök e mensup, semavî ilahî Türk manasına gelen bu tabir V. Thomsen e göre hakanlığın parlak bir devresine işaret etmekte olmalıdır.
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi yazısı toplam 17057 defa okundu
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi
Göktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin TarihiGöktürklerin Türk Tarihindeki önemi | Türklerin Tarihi