Oğuzlar | Türklerin Tarihi

Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin Tarihi Oğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin Tarihi Oğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi
 
Oğuzlar
Kategori : Türklerin Tarihi

Oğuzlar (Uzlar)

Türk milletinin, her devirde en büyük bölümünü oluşturan Oğuzlar, siyaset ve medeniyet sahasında da en büyük rolü oynamışlardır. İslâmiyet'ten önce Göktürk devletini kuranlar Oğuz soyundan olduğu gibi İslâmiyet'ten sonra, Selçuklu, Harzemşahlar, Osmanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safeviler gibi pek çok Türk devleti de yine Oğuz'dur. Oğuz adı, kabile, boy manası da bulunan ok sözünden eski Türkçede çoğul eki olan z ekiyle türetilmiştir. Oklar, boylar anlamını taşımaktadır. Nitekim Oğuzlar, 24 boy hâlinde yaşamaktaydılar ve bu boy yapılarını her gittikleri yere taşımışlardır.
Peçenekleri önlerine katarak, doğu Avrupa'ya yönelen Oğuzlar, kalabalık Oğuz kütlelerinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlar kaynaklarda Uz veya Guz şeklinde adlandırılmışlardır. Ruslar ise bunlara doğrudan Türk adını vermişlerdir. Peçeneklerin ardından ileri hareketlerine devam eden Uzların büyük bir kısmı 1064 yılında Tuna'yı geçerek Balkanlara geçtikleri hâlde, diğer bir kısmı da bugünkü Ukrayna'nın güneyinde yerleşmişlerdir. Bunlardan bir kısmı Karakalpak adıyla bilinecektir.
XI. yüzyıl ortalarında Balkanlarda yurt tutan Uz topluluklarının bir bölümü Vardar ovasındaki başka Türk unsurlarla karışarak, buranın tam bir Türk yurdu olmasını sağlamışlardır. Uzlar'ın kalan kısmı Dobruca'da yerleşerek, bugünkü Gagauzlar'ın temelini oluşturmuşlardır.
Oğuzlar yazısı toplam 5224 defa okundu
Oğuzlar | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Oğuzlar | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Oğuzlar | Türklerin Tarihi
Oğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin TarihiOğuzlar | Türklerin Tarihi