Macarlar | Dünya Tarihi

Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya Tarihi Macarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya Tarihi Macarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi
 
Macarlar
Kategori : Dünya Tarihi

Macarlar

Macarlar, Fin-Ugor kavimlerinin Ugor kolundandır. Macar adı, bu kolun diğer adı olan, Manysi-er'den gelmektedir. İlk yurtları İtil (Volga) ırmağının yukarı kısımlarıdır. VI. yüzyılda Sabarlar tarafından güneye itilen Macarlar, Hazar Kağanlığı'na bağlanmışlardır. Bu dönemde yaşadıkları bölge, Don ve İtil ırmakları arasıdır. Macar tarihinde ve destanlarında önemli bir yer tutan bu bölgeye Macarlar, Etel-Közü adını vermişlerdir. Bu bölgede Onogur Türkleri'nin de karışmasıyla bugünkü Macar milletinin çekirdeği oluşmuştur. Macarların diğer adı olan Hungar sözü de bu Onogur'dan gelmektedir.
Macarlar, IX. yüzyılın sonlarına doğru Peçenekler tarafından batıya itilmişlerdir. Bu sırada başlarında Hazar Türkleri'nden Kabar oymağından Almışoğlu Arpad bulunuyordu. Artan Peçenek baskısı karşısında daha da batıya kayan Macarlar, 896 yılında, kendi adları ile anılan bugünkü yurtlarına geldiler. Bu bölgede Avrupa içlerine yaptıkları akınlar ve Almanlarla giriştikleri mücadelelerle adlarından uzun süre söz ettirdiler. 1000 yılında Katolik mezhebini kabul ederek Hristiyanlaşmışlardır. Macarlar, Avrupa'da Slâvların birlik oluşturmasını engellemişler ve ayrıca Almanların Balkanlara sarkmasını da önleyerek denge unsuru olmuşlardır. 150 yıl kadar Osmanlı idaresinde yaşayan Macarlar, Avrupa'da önemli bir güç olarak, günümüze kadar gelmişlerdir.
Macarlar yazısı toplam 5632 defa okundu
Macarlar | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Macarlar | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Macarlar | Dünya Tarihi
Macarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya TarihiMacarlar | Dünya Tarihi