Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri

Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
 
Eşrefoğulları Beyliği
Kategori : Anadolu Medeniyetleri

Eşrefoğulları Beyliği  

Eşrefoğulları, 13. yüzyılın ikinci yarısında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kurulmuş bir Türk Beyliği'dir. Beyliğin kurucusu Seyfeddîn Süleyman b. Eşref, Türkiye Selçuklularının uç beyi idi. Selçuklu sultanı III. Gıyâseddîn Keyhüsrev, İlhanlı sultanı tarafından öldürülmüş 1284 ve yerine II. Gıyâseddîn Mes'ûd geçmişti.
Öldürülen sultanın annesi, iki torunu için Eşrefoğullarından yardım isteyerek Konya'ya çağırdı. Eşrefoğlu'na saltanat nâibliği verildi. Bu şehzâdeler 13 Mayıs 1285'de tahta çıkarıldı. Fakat bir ay sonra Selçuklu ordusunun gelmesi üzerine Eşrefoğulları tekrar Beyşehir bölgesine çekildiler. Daha sonra Eşrefoğulları Sultan II. Gıyâseddîn Mes'ûd ile barışmış ve Konya'ya giderek itaat arz etmişlerdir. Bu arada beyliğin merkezi ise Beyşehir olmuştu.

İlhanlı beylerbeyi Emîr Çoban'a itaat edenler arasında Eşrefoğlu Mehmed Bey de vardı (1314). Mehmed Bey'den sonra emîr olan II. Süleymân-şâh zamanında ise, uclarda bağımsızlıklarını korumağa çalışan beyliklere karşı Moğol valisi Timurtaş harekete geçti. Timurtaş, Beyşehri zabt ve yağma etmiş, II. Süleymân-şâh'ı Beyşehir gölüne attırmak suretiyle öldürtmüştür (1326). Bu suretle Eşrefoğulları Beyliği sona ermiştir.

Eşrefoğulları mimârî eserlerinden Seyfeddîn Bey'in Beyşehir'de yaptığı câmii ve mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimârîsinin bir devamıdır.
Eşrefoğulları Beyliği yazısı toplam 3390 defa okundu
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri Sayfayı Yazdır    Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri
Eşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu MedeniyetleriEşrefoğulları Beyliği | Anadolu Medeniyetleri