Harzemşahlar | Islam Tarihi

Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam Tarihi Harzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam Tarihi Harzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi
 
Harzemşahlar
Kategori : Islam Tarihi

Harzemşahlar
Ceyhun ırmağının Aral gölüne döküldüğü yerin güney kesimleri Harezm (Harzem) adıyla anılır. Öteden beri burada hüküm sürenlere Harzemşah (Harezmşah) denilmiştir. Harzemşahlar sülâlesinin atası Anuş-Tegin isminde, Begdili Türk zümresine mensup bir kişidir.

Anuş- tegin Selçuklu Sultanı Melikşah'ın saray hizmetinde bulunuyordu. Oğlu Kudbeddin Muhammed, Selçuklulara bağlı kalarak, Harzemşah unvanı ile bu bölgenin valiliğini üstlenmiştir (1097-1128).

Daha sonra başa geçen Atsız ve İl-Arslan devirlerinde hem Irak Selçukluları hem de Kara-Hıtaylarla mücadele edildi. Nitekim İl-Arslan, Sultan Sencer'in ölümü üzerine bağımsızlığını ilân etti (1157).

Harzemşahların en büyük hükümdarı Alaaddin Tekiş'tir (1172 -1200). Tekiş, önce Kara-Hıtaylar'ı, ardından son Selçuklu Hükümdarı II. Tuğrul'u yendi. Harzemşahlar kısa sürede sınırlarını Doğu Anadolu'dan Maverâünnehir'e kadar genişlettiler. Âdeta Selçuklu devletinin vârisi oldular.

Karahanlı ve Kara-hıtay devletlerine son verdiler. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. 1220'de bütün ülke Cengiz Moğolları'nın istilâsına uğradı. Celâleddin Harzemşah devleti yeniden toparlamak için uğraştıysa da başarılı olamadı. Ölümü üzerine Harzemşahlar Devleti tamamen ortadan kalktı (1231).
Harzemşahlar yazısı toplam 6240 defa okundu
Harzemşahlar | Islam Tarihi Sayfayı Yazdır    Harzemşahlar | Islam Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Harzemşahlar | Islam Tarihi
Harzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam TarihiHarzemşahlar | Islam Tarihi