Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi

Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
 
Ogur Ile Oğuz Meselesi
Kategori : Dünya Tarihi

Ogur-Oğuz Meselesi

Ogurlar Oğuzların kardeşleridir. Herhalde birbirlerinden çok erken devirlerde (en geç M.Ö. 3. asırdan önceleri) ayrılmış olmaları (bk. yk. Türklerin yayılmaları) dolayısiyle, dillerinde bazı fonetik değişmeler meydana gelmiştir. En açık fark da ana Türkçe'deki Z sesinin Ogur lehçesinde R'ye çevrilmiş olmasıdır. Aslında "Oğuz" tabiri doğrudan doğruya "Türk boyları" manasına geldiğine göre, doğuda kalan ve Z sesini kullanmağa devam eden ana kütleye karşılık, onlardan batıya doğru ayrıldıktan sonra R'li lehçe konuşmağa başlayan Ogurların (Batı Türklerinin) adlarında da bu fark dikkati çeker:
Oguz-Ogur.Yukandaki Ogur boy birlikleri de sırasıyla: 5 Oğuz, 6 Oğuz, 9 Oğuz, 10 Oğuz ve 30 Oğuz demektir. Nitekim Doğu Türklerinde de böyle boy sayısı ile adlandırılmış birlikler vardır. Ogur lehçesindeki diğer bir ayrılık da söz başındaki y yerine d söylenmesidir (mesela. yılan-dilom vb.). Eski Grek coğrafyacısı Ptolemaios (M. 160-170) Hazar denizine dökülen Yayık nehri (bugün Ural nehri. Asıl Türkçe ad 18. asır 2. yarısında Ruslar tarafından değiştirilmiştir)'nin adını Daih (aix) şeklinde belirtmiştir ki, bu ad Bulgarların atalarının M. 2. yüzyılda Batı Sibirya'da İtil (Volga)'e doğru uzanan bozkırlarda yaşadıklarını belgelemektedir.
Ogur Ile Oğuz Meselesi yazısı toplam 4972 defa okundu
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi
Ogur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya TarihiOgur Ile Oğuz Meselesi | Dünya Tarihi