Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi

Bulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi



Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
 
Bulgarların Kökeni
Kategori : Dünya Tarihi

Bulgarların Kökeni

Başlangıçtan 765 yılına kadar Bulgar hükümdarlarının adlarını ve hakanlık sürelerini gösteren ve bugün ancak, daha geç zamandan kalma bir Rus kronikinde İslavca tercümesine sahip olduğumuz "Bulgar hakanlan listesi"nde İrnek, Bulgar hükümdar sülalesinin atası olarak görünmektedir.Hun kütleleri ile karışan bu Türklerin asıl adı "Ogur"du ve Tuna ağzından Volga'ya kadar Karadeniz kuzeyi bozkırlarında, daha sonraki Peçenekler ve Kumanlar gibi ayrı boy birlikleri halinde oturuyorlardı.
Saragur (Sa-rı/Ak/Ogur), Biştigur (Beş-Ogur), Ultingur~Altziagir (Altı-Ogur), Kutri-gur-Kuturgur ("Tukurgur" = Dokuz-Ogur) Ungur ~ Hunugur ~ Onugur (On-Ogur), Utigur ~ Uturgur (Otuz-Ogur). Bizans tarihçisi Priskos (5. asır)'un, Sabarlar tarafından Ural dağlarının doğusundaki yurtlarından uzaklaştırılarak Karadeniz düzlüklerine geldiklerini (461 - 465'lerde) bildirdiği Ogur Türkleri, aynı tarihçiye göre o zaman üç grup teşkil etmekte idiler.
Saragur, Urog (Ogur) ve On-Ogur. Bunlar Avarların önünden batıya çekilen Sabarların karşısında tutunabilmek için Bizans'a elçi göndermişlerdi. Son araştırmalara göre, Ogurlar büyük göçten önceki yurtlarında da üç zümre halinde idiler: Dogu zümresi (Seyhun-Çu nehirleri ve Çalkar Gölü havalisinde: On-Ogurlar) ; orta zümre (bugünkü Kazak-Kırgız bozkırı ve Emba nehri boyunda -ihtimal- Otuz-Ogurlar) ve batı zümresi (Yayık nehri havalisinde -herhalde- Dokuz-Ogur'lar). Bu sıralarda Saragur (Ak-Ogur) kütlesine karşılık ötekilerin "Kara Ogur" kanadını teşkil etmiş olmaları muhtemeldir.




Bulgarların Kökeni yazısı toplam 8384 defa okundu
Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bulgarların Kökeni | Dünya Tarihi
Bulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya TarihiBulgarların Kökeni | Dünya Tarihi