Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi

Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
 
Seyid Battal Gazi Destanı
Kategori : Türklerin Tarihi

Battal-Nâme

Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri
Bu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gâzi adıyla benimsenmiş bir Arap savaşcısıdır. Asıl destan, VIII. yüzyılda, Emevî'lerin hırıstıyanlarla yaptıkları savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle ilgili olarak doğmuştur.  Battal arapça kahraman demektir, Battal Gâzi, Arap kahramanına verilen unvanlardır. Türklerin müslüman olmalarından sonra Battal Gâzi destan tipi Türkleştirilmiş önceki destan epizotlarıyla zenginleştirilmiş ve anlatım geleneği içine alınmıştır. XII ve XIII yüzyıllarda Battal-Nâme adı ile ve nesir biçimi yazıya geçirilmiştir. Hikâyeci âşıkların repertuarlarında da yer almıştır. Seyyid Battal adıyla da anılan bu kahraman hem çok bilgili, çok dindar ve cömertdir. Müslümünlığı yaymak için yaptığı mücadelelerde insanların yanında büyücü, cadı ve dev gibi olağanüstü güçlerle de savaşır. " Aşkar Devzâde" isimli atı da kendisi gibi kahramandır. Arap, Fars ve Türklerin X-XX. yüzyıllar arasında oluşturdukları ortak islâm kültür dâiresinin ürünlerinden biri olmakla beraber Orta Asya'da yaşayan Türk guruplar arasına da yayılarak Türk kabul ve değerleriyle kaynaşmıştır.
Seyid Battal Gazi Destanı yazısı toplam 8661 defa okundu
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi
Seyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin TarihiSeyid Battal Gazi Destanı | Türklerin Tarihi